Aktualności
07.042020

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania przez Südzucker Polska S.A. danych osobowych w celu zapobiegania i zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w artykule 13 ust. 1 i 2 oraz artykule 14 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z uwagi na prawdopodobieństwo przetwarzania przez Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: SZP S.A.) określonych danych osobowych w związku z wprowadzeniem w SZP S.A. szczególnych procedur związanych z zapobieganiem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się w biurach i w Zakładach produkcyjnych – Cukrowniach epidemii koronawirusa SARS COV-2, SZP S.A. jako Administrator informuje jak niżej:

1)     Administratorem danych osobowych osób, o których mowa w pkt 3 jest Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Muchoborskiej 6; tel. +48 71 79 88 900, fax +48 71 79 88 901, e-mail: sekretariat@suedzucker.pl, www.suedzucker.pl, Inspektor Ochrony Danych, adres email: Inspektor.Danych.Osobowych@suedzucker.pl;

2)     Kategoria przetwarzanych danych (dalej: Dane osobowe) obejmuje imię, nazwisko, nr telefonu lub adres poczty elektronicznej:

a)     pracownika/innej osoby znajdującej się na terenie SZP S.A., u których wykryto wystąpienie objawów zarażenia koronawirusem,

b)     osoby trzeciej wskazanej przez pracownika lub przez inną osobę o której mowa w lit. a) jako osoba do kontaktu w celu przekazania SZP S.A. jako Administratorowi informacji, o których mowa w pkt 3 poniżej;

3)     Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z osobami wskazanymi w pkt. 2) lit. a) i b) powyżej i uzyskania informacji o potwierdzeniu albo nie potwierdzeniu zarażenia koronawirusem pracownika/innej osoby, która znajdowała się na terenie SZP S.A., a u której wystąpiły objawy COVID-19;

4)     Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) RODO – niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; art. 9 ust. 2 lit i) RODO – niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego; art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności art. 207 Kodeksu pracy - to jest obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz art. 2092 par. 1 Kodeksu pracy - to jest obowiązku podjęcia działań w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracowników;

5)     Osoba, której Dane osobowe są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6)     Dane osobowe są przechowywane przez Administratora jedynie przez okres konieczny do uzyskania informacji o potwierdzeniu albo nie potwierdzeniu zarażenia koronawirusem u pracownika/osoby, o której mowa w pkt. 2) lit. a) powyżej;

7)     Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem osoba, które Dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej Danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

8)     podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację celu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.

RODO_Klauzula Informacyjna - pozyskiwanie danych w zwiazku z zagrozeniem koronawirusem.pdf

Ta strona używa cookies

Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny www.suedzucker.pl zostały zainstalowane pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Więcej informacji w Polityce Prywatności