Zrównoważony rozwój

Oczyszczalnie ścieków

Nowoczesne oczyszczalnie ścieków z cukrowni Cerekiew, Strzelin i Świdnica zapewniają oszczędność pobieranej wody z rzek oraz bieżące oczyszczanie ścieków, bez ich kumulacji. Oczyszczone ścieki służą do hydrotransportu i mycia buraków w zamkniętym obiegu, dzięki czemu nie ma konieczności dodatkowego pobierania wody ze źródeł zewnętrznych.

Oczyszczanie składa się z części tlenowej i oparte jest o wykorzystanie osadu czynnego.

Praca oczyszczalni została podzielona na dwa okresy:

  • pierwszy, w czasie kampanii buraczanej, w trakcie którego oczyszczany jest nadmiar kondensatu;
  • drugi, w czasie kampanii soku gęstego, kiedy oczyszczaniu poddane są bieżące ścieki z produkcji oraz nadmiarowe wody spławiakowe zgromadzone w zbiornikach akumulacyjnych, służących do wstępnego podczyszczania.

W pierwszym okresie pracy, w czasie kampanii buraczanej, do oczyszczalni kierowane są ścieki w postaci wody amoniakalnej (kondensaty) oraz wody z pomp gazowych. Tutaj skierowana zostaje dodatkowo część wody spławiakowej, bogatej w związki węgla, dla zapewnienia odpowiedniego stosunku węgla do azotu w oczyszczanych ściekach. Jest to niezbędne do osiągnięcia wymaganej redukcji związków biogennych. Pozostała ilość wody spławiakowej kierowana jest na stawy akumulacyjne, w których poddawana jest procesom samooczyszczania.

Po obróbce w reaktorze tlenowym ścieki są kierowane poprzez odgazowywacz do osadnika wtórnego, gdzie następuje oddzielenie osadu od ścieków. Osad jest odprowadzany do części denitryfikacyjnej reaktora tlenowego, z kolei oczyszczone ścieki pompowane są do rzeki lub zostają wtórnie wykorzystane w cukrowni. Ewentualne części pływające usuwane zostają za pomocą zgarniacza do studni odwadniającej na zewnątrz osadnika, skąd następnie są przepompowywane do reaktora tlenowego.

Nadmierny osad powstający w procesie oczyszczania ścieków usuwany jest do stawów osadowych.

W drugim okresie pracy, latem, do oczyszczalni kierowane są ścieki zgromadzone w stawach akumulacyjnych. Są to ścieki, w których nastąpiła, w wyniku procesów samooczyszczania, znaczna redukcja zanieczyszczeń wyrażonych w BZT5 i ChZT. Dodatkowo do oczyszczalni kierowane są ścieki z bieżącej produkcji. Skład ścieków pozwala na ich bezpośrednie oczyszczanie w reaktorze tlenowym bez dodatkowego pożywkowania związkami węgla i fosforu. W okresach chłodnych ścieki podgrzewane są gorącą wodą na wymienniku płytowym do temp. 25-30oC. Dalsze oczyszczanie odbywa się analogicznie jak pierwszym okresie pracy.

Ta strona używa cookies

Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny www.suedzucker.pl zostały zainstalowane pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Więcej informacji w Polityce Prywatności