Agrotechnika

Nawożenie

Nawożenie rola i znaczenie

Nawożenie jest bardzo istotnym elementem w uprawie buraków, decydującym o wielkości plonu i jego jakości.

Burak cukrowy wyraźnie reaguje na niedobór, a także na nadmiar niektórych pierwiastków. W czasie poszukiwania rezerw i oszczędności istotne jest dostarczenie roślinie tylko tyle pierwiastków, ile potrzebuje i tylko takich, które są mu niezbędne. Z uwagi na rosnące ceny nawozów ważna jest więc znajomość roli poszczególnych pierwiastków dla buraka oraz dawek, które należy zastosować.

Rola podstawowych makro i mikro pierwiastków dla buraka

Azot

Jest składnikiem plonotwórczym, warunkującym wytworzenie powierzchni liściowej, której zadaniem jest fotosynteza i produkcja węglowodanów gromadzonych później w korzeniach. Należy jednak zwrócić baczną uwagę na właściwe proporcje pomiędzy azotem, a pozostałymi elementami, gdyż jego nadmiar  prowadzi do pogorszenia jakości plonu.  Niedobór azotu (rzadko spotykany) objawia się osłabionym, spowolnionym przyrostem, zmniejszonymi rozmiarami blaszek liściowych i jasnozielonym zabarwieniem. Masa korzenia przy niedoborze azotu jest również mniejsza.

objawy-niedoboru-azotu

Fot. Objawy niedoboru azotu - widoczne jasnozielone zabarwienie liści

Fosfor
 
Fosfor, obok azotu, odgrywa równie ważną rolę w żywieniu buraka. Współdziała w procesach oddychania, magazynowania i przekształcania energii w roślinie. Objawy niedoboru to blaszki liściowe ciemnooliwkowe, antocyjanowe, o małych i wąskich rozmiarach. Brzegi liści zabarwione są na kolor czerwono-żółty lub ciemnobrązowy. Często występuje fizjologiczna sztywność liści, a wzrost buraków jest opóźniony.
 objawy-niedoboru-fosforu

Fot. Objawy niedoboru fosforu - widoczna sztywność liści wraz z czerwono - żółtym zabarwieniem brzegów liści

 

Potas

Potas jest najważniejszym składnikiem pokarmowym dla buraka cukrowego, który należy do roślin uprawnych pobierających największe ilości tego składnika. Potas sprzyja pobieraniu azotu (NO3-) oraz reguluje gospodarkę wodną i węglowodanową. Dzięki temu wpływa na poziom cukru w korzeniach, a pośrednio na odporność na niedobory wody i okresowe chłody. Ponadto, właściwe nawożenie potasem zwiększa odporność na mszyce i mątwika burakowego. Niedobór potasu widoczny jest szczególnie w okresach suszy i objawia się ciemnozielonym i niebieskawym odcieniem zabarwieniem liści. Plon takich buraków jest niski, a korzenie mają obniżoną zawartość cukru i gorszą jakość przetwórczą.
 

objawy-niedoboru-potasu

Fot. Objawy niedoboru potasu - widoczne w okresie suszy

 Wapń

Pierwiastek ten stanowi spoiwo między komórkami chroniąc roślinę przed toksycznym działaniem metali ciężkich występujących w środowisku. Niedobór wapnia objawia się chlorozą młodych liści, których brzegi są silnie pofałdowane i zaginają się łyżkowato ku dołowi. Powierzchnia liścia może ulec znacznej redukcji, a od wierzchołka pojawia się nekroza.

objawy-niedoboru-wapnia
Fot. Objawy niedoboru wapnia - widoczna chloroza młodych liści

Magnez

Niedobór tego składnika powoduje zmniejszenie zawartości cukru w korzeniach oraz obniżenie jego wartości technologicznej. Prowadzi również do zmniejszenia polaryzacji i wzrostu zawartości niepożądanego azotu N-aminowego. Magnez warunkuje wykorzystanie azotu i produkcję chloroplastów odpowiedzialnych za intensywność fotosyntezy. Niedobór magnezu u buraka jest widoczny najczęściej w fazie 6-8 liści. Blaszki liściowe żółkną pomiędzy nerwami począwszy od górnej części liścia. Sfery żółknięcia są wyraźnie rozgraniczone od tkanki zdrowej. Brzegi liści czarnieją i rozpadają się.

objawy-niedoboru-magnezu
 Fot. Objawy niedoboru magnezu - widoczne żółknięcie blaszki liściowej między nerwami


Bor

Bor – należy do najważniejszych mikroelementów w gospodarce żywieniowej buraka. Braki boru mogą występować na glebach ubogich w wodę, niedawno wapnowanych, o odczynie obojętnym i zasadowym. Objawy niedoboru boru sprawiają, iż liście sercowe są małe, przebarwiają się na czarno i obumierają. Na ogonkach liściowych widoczne są brązowe, nekrotyczne plamy. Stare liście więdną, żółkną i obumierają. Porażona głowa korzenia czernieje i pęka.

objawy-niedoboru-boru
Fot. Objawy niedoboru boru - liście sercowe są małe, czernieją i obumierają

Mangan
 
Mangan jest drugim mikroelementem wpływającym na prawidłowy wzrost i rozwój buraka. Niedobór manganu występuje w tych samych warunkach, co niedobór boru i powoduje zmniejszenie zawartości cukrów prostych. Objawy niedoboru to pojawiające się na blaszkach liściowych charakterystyczne, małe plamki o zabarwieniu cytrynowożółtym. Porażone liście wykazują sztywność i podnoszą się do góry. Nerwy liści pozostają zielone.

objawy-niedoboru-manganu
Fot. Objawy niedoboru manganu - widoczne charakterystyczne cytrynowo-żółte plamki.

 

Nawożenie oparte na metodzie EUF

W Grupie Südzucker Polska zawartość składników pokarmowych oraz zalecenia nawozowe formułowane są na podstawie analizy gleby pod kątem zawartości w składniki pokarmowe metodą EUF.
Co to jest EUF ?
W dosłownym tłumaczeniu jest to metoda Elektro Ultra Filtracji, której kolejnymi etapami są:

- doprowadzenie próbki gleby do stanu zawiesiny wodnej (1:10),
- poddawanie zawiesiny działaniu pola elektrycznego pomiędzy anodą i katodą
  oraz ultra membraną,
- analiza obejmująca trzy frakcje

 • pierwsza frakcja zostaje uzyskana podczas 30 minutowej ekstrakcji przy napięciu 200 V i temperaturze wody wynoszącej ok.20°C,
 • druga frakcja podlega ekstrakcji przez następne 5 minut przy napięciu 400 V i temperaturze 80°C
 • trzecia frakcja zostaje przeprowadzona przez dodanie środka DTPA (C14H23O10- kwas dietylenotriami-nopentaoctowy), która następuje po dwóch pierwszych, z czasem ekstrakcji wynoszącym 5 minut, przy napięciu 400 V (natężenie do maks.150mA) oraz temperaturą 80°C. Umożliwia ona rutynową ekstrakcję mikroskładników odżywczych oraz metali ciężkich: ołowiu (Pb), kadmu (Cd), chromu (Cr), żelaza (Fe), kobaltu (Co), miedzi (Cu), manganu (Mn), molibdenu (Mo), niklu (Ni) oraz cynku (Zn).

budowa-jednej-z-cel-euf

euf-przebieg-pobierania-skladnikow-przez-buraki

 Zalety metody EUF

 • Pobór próbek z wierzchniej warstwy gleby (0 – 30 cm) przed zbiorem rośliny przedplonowej lub zaraz po jej zbiorze,
 • Dokonanie analizy na zawartość większości makro i części mikro pierwiastków (N, P, K, Ca, Mg, B, S) z jednej próbki,
 • Określenie zawartości pierwiastków dostępnych i niedostępnych burakowi (tzw. frakcji), zachodzących między pierwiastkami interakcji, co pozwala na ustalenie wielkości zalecanej dawki nawożenia,
 • Dodatkowo metoda może określić zawartość w glebie substancji organicznej (poziomu próchnicy), w tym również nicieni,
 • Wczesny termin otrzymania wyników z analiz daje możliwość zaplanowania nawożenia (2-3 tyg. od momentu pobrania próby) z wystarczającym wyprzedzeniem.

Średnie wyniki analiz gleb wykonanych metodą EUF

Zasobność gleb w bor

 

bor

Zawartość boru w glebie w (%)

bor-wykres

 

 

Zasobność gleb w wapń
wapn

Zawartość wapnia w glebie w (%)

wapn-wykres

Wnioski:

 • metoda EUF pozwala uzyskiwać szczegółowe informacje o stanowiskach i jej wyniki stanowią ważną podstawę do planowania nawożenia buraków,
 • jest to szybki i prosty w posługiwaniu się system oceny pozwalający bardzo wcześnie uzyskać wyniki i zaplanować nawożenie,
 • metoda EUF daje rzeczywistą ocenę dostępnych składników roślinie,
 • określa rzeczywistą zawartość wapnia – w przeciwieństwie do metody tradycyjnej, która określa tylko pH na podstawie ilości jonów wodoru.

Ta strona używa cookies

Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny www.suedzucker.pl zostały zainstalowane pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Więcej informacji w Polityce Prywatności