Aktualności

Poznaj nas

Kim jesteśmy

Jesteśmy firmą dbającą o najwyższe kompetencje pracowników i rzetelność naszych plantatorów. Dbamy o trwałe relacje z klientami oraz działalność w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

O firmie

Südzucker Polska S.A. jest częścią europejskiego koncernu Südzucker – wiodącego producenta cukru w Europie. W Polsce nasza firma istnieje od 1997 i zatrudnia ok. 580 pracowników. Produkujemy cukier w czterech cukrowniach: Cerekiew, Ropczyce, Strzelin i Świdnica. Nasza siedziba znajduje się we Wrocławiu, posiadamy również filię (biuro handlowe) w Krakowie.

Nasz produkt

Naszym flagowym produktem jest cukier biały oferowany pod znaną od 20 lat marką „Cukier Królewski”. Jego wysoka jakość została wielokrotnie doceniona nagrodami przyznawanymi zarówno przez klientów indywidualnych, jak i specjalistów w branży. Pod szyldem marki znaleźć też można cukier trzcinowy oraz szeroką gamę produktów przeznaczonych do wypieków. W swojej ofercie posiadamy również produkty dla przemysłu (melasa) oraz rolnictwa (wysłodki peletowane, wapno defekacyjne). Jesteśmy także ekspertem w zakresie produktów porcjowanych dla sektora Foodservice.

Poznaj nas

Jak pracujemy

Najcenniejszym kapitałem Südzucker Polska S.A. są pracownicy. To dzięki ich zaangażowaniu, wiedzy, doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom odnosimy sukcesy i dynamicznie się rozwijamy. Pracownicy zatrudnieni są w trzech obszarach.

Dział Surowcowy

Dział odpowiedzialny za współpracę z plantatorami, logistykę dostaw surowca oraz odbioru produktów ubocznych, ale również za prowadzenie doświadczeń z zakresu uprawy i przechowalnictwa buraków cukrowych. Pełni także funkcję doradczą w podejmowaniu decyzji związanych z uprawą buraków cukrowych – od siewu aż do zbioru.

Tak jak zmieniają się pory roku, tak zmienia się charakter pracy w Dziale Surowcowym. Końcówka zimy i przedwiośnie to czas na podpisywanie umów kontraktacyjnych, doradztwo w wyborze nasion, szkolenia i spotkania z plantatorami. Pierwsze ciepłe dni wiosny przynoszą ze sobą siewy i wschody buraków cukrowych, których okres wegetacji od samego początku jest monitorowany przez Służby Surowcowe. W miesiącach letnich prowadzone jest doradztwo w zakresie zdrowotności i ochrony plantacji buraków cukrowych. Kopanie buraków cukrowych rozpoczyna się bezpośrednio przed kampanią i trwa od września do grudnia. Okres samej kampanii, kiedy to produkuje się cukier w cukrowni, nadzorowane są dostaw surowca i jego odbiór na placu fabrycznym w cukrowni, a także wydawanie plantatorom wysłodków i wapna defekacyjnego.

Do zadań działu należy:

  • podpisywanie umów kontraktacyjnych z plantatorami na uprawę i dostawę buraków cukrowych,
  • współpraca z plantatorami, Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego i innymi organizacjami
  • doradztwo w podejmowaniu decyzji związanych z uprawą buraków cukrowych od siewu do zbioru, a dotyczących: wyboru nasion buraków cukrowych, przygotowania pola do siewu, siewów buraków cukrowych, ochrony plantacji buraków cukrowych podczas wegetacji, kopania buraków cukrowych, przechowalnictwa buraków cukrowych,
  • logistyka dostaw surowca (buraków cukrowych) do cukrowni podczas kampanii,
  • logistyka odbioru produktów ubocznych powstałych przy produkcji cukru (wysłodki, wapno defekacyjne),
  • rozliczanie i płatności za dostarczone buraki cukrowe,
  • prowadzenie doświadczeń z zakresu uprawy i przechowalnictwa buraków cukrowych,
  • organizacja spotkań, szkoleń i konferencji dla plantatorów.

Dział Techniczny

Dział, którego praca prowadzona jest w trybie sezonowym. W okresie tzw. kampanii produkcja cukru odbywa się bez przerwy w systemie zmianowym. Pracownicy zajmują się obsługą stacji technologicznych i nadzorem procesu produkcji. Pozostała część roku to okres remontowy przygotowujący do następnej kampanii.

Cukrownia działa w trybie sezonowym. Oznacza to, że w okresie kampanii pracuje w systemie zmianowym bez przerwy – 24 godziny na dobę. Kampania buraczana trwa od września do połowy stycznia od 120 do 140 dni. W tym czasie każda z cukrowni kroi na dobę ok. 6 000 ton buraków (przywiezionych koleją lub tirami), z czego produkcja cukru stanowi z reguły 1/6 w przeliczeniu na przerób. Kampania sokowa zaczyna się z reguły kilka miesięcy po zakończonej kampanii buraczanej i trwa od 50 do 70 dni.

Aby uzyskać cukier z buraka cukrowego sok z niego uzyskiwany musi przejść przez szereg skomplikowanych, ale jednocześnie interesujących procesów oraz przemian fizykochemicznych.

W dużym skrócie produkcję cukru można opisać w kilku krokach. W pierwszej kolejności buraki po umyciu są krojone na tzw. krajankę, z której w procesie ekstrakcji uzyskiwany jest sok surowy. W kolejnym procesie jest on oczyszczany oraz zagęszczany poprzez odparowanie wody. Tak przygotowany materiał poddawany jest procesowi krystalizacji, a następnie odwirowywany w wirówkach, wynikiem czego otrzymujemy cukier kryształ. Otrzymany produkt jest higroskopijny (zawiera jeszcze w swojej strukturze wodę), konieczne jest więc poddanie go procesom suszenia i chłodzeni przed zmagazynowaniem w silosach. Następnie jest odpowiednio pakowany i dystrybuowany do odbiorców.

Oprócz głównego procesu, czyli produkcji cukru, w cukrowniach przebiegają także inne, jak na przykład produkcja energii elektrycznej. Cukrownie posiadają własną kotłownię, gdzie produkowana jest para napędzająca turbozespół, czyli turbinę i generator. W cukrowniach przebiegają również procesy biologiczne w oczyszczalniach ścieków.

W okresie między kampaniami przeprowadzane są remonty, przeglądy i konserwacje maszyn w fabrykach.

Działy Administracyjne

Działy administracyjne znajdują się we Wrocławiu i Krakowie, a także w każdej cukrowni. Inwestujemy w rozwój naszych pracowników, podnosimy ich kompetencje i bezpieczeństwo pracy.