Społeczna odpowiedzialność

Jako firma odpowiedzialna społecznie Südzucker Polska S.A. jest członkiem organizacji Sedex, będącej platformą wymiany danych na temat etyki biznesowej. Dzielenie się doświadczeniami w tym zakresie oraz korzystanie z praktyk stosowanych przez inne przedsiębiorstwa pozwala stale pracować nad podnoszeniem poziomu etyki i odpowiedzialności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Südzucker Polska S.A. utworzyła również wewnętrzny Kodeks Postępowania, który obowiązuje każdego pracownika spółki, bez względu na zajmowane stanowisko. Jego celem jest określenie zasad postępowania w oparciu o wartości, którymi kieruje się firma, a tym samym którymi powinni kierować się również jej pracownicy.