Pracownicy

Niezwykle cennym kapitałem Südzucker Polska S.A. są pracownicy. To dzięki ich zaangażowaniu, wiedzy, doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom odnosimy sukcesy i dynamicznie się rozwijamy. Inwestujemy w ich rozwój, podnosimy kompetencje i bezpieczeństwo pracy. Robimy wszystko, by stworzyć optymalne warunki pracy. Wierzymy, że pozwolą one nie tylko na efektywność w działaniu, ale także przyniosą wszystkim pracownikom satysfakcję zawodową.