Środowisko

Jednym z najważniejszych aspektów działalności Südzucker Polska S.A. jest produkcja cukru wysokiej jakości w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Stale kontrolujemy wpływ, jaki mają na środowisko procesy produkcyjne, ponieważ będąc firmą odpowiedzialną społecznie, dbamy o nasze wspólne dobro – czystą naturę. Tym samym mamy pewność, że buraki, które pozyskujemy na rzecz produkcji cukru są surowcami spełniającymi najwyższe normy jakościowe. Ponadto nieustannie działamy w zakresie zapobiegania ryzyku wystąpienia wypadków oraz szkód środowiskowych.

W ciągu kilkunastu lat działalności zrealizowaliśmy szereg projektów i inwestycji proekologicznych, które miały na celu zmniejszenie poboru wody i zużycia paliwa przy procesach produkcyjnych, ale również zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz wytwórstwa ścieków i odpadów.

Nasze codzienne dążenia do symbiozy ze środowiskiem nie skupiają się jednak wyłącznie na działaniach proekologicznych w odniesieniu do procesu produkcyjnego. Staramy się również prowadzić efektywne działania w celu poszanowania zasobów naturalnych takich jak: papier, woda czy energia elektryczna.