O firmie

Südzucker Polska S.A. jest częścią europejskiej Grupy Südzucker, największego producenta cukru w Europie. Jako członek międzynarodowego koncernu czerpiemy z wieloletnich doświadczeń zebranych zarówno w Polsce, jak i przez siostrzane spółki na rynkach zagranicznych. To pozwala nam szybko reagować i dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się tendencji rynkowych i potrzeb klientów.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat firma przeprowadziła konsolidację 22 spółek cukrowniczych, co umożliwiło modernizację przedsiębiorstwa. Obecnie Südzucker Polska S.A. produkuje cukier w 4 cukrowniach: Cerekiew, Ropczyce, Strzelin i Świdnica.

Flagowym produktem firmy jest cukier biały, oferowany pod znaną i docenianą przez polskich konsumentów już od 20 lat marką „Cukier Królewski”.

Działalność koncernu Südzucker Polska S.A. koncentruje się wokół trzech nadrzędnych celów, którymi są: społeczna odpowiedzialność biznesu, innowacyjność i rozwój na wszystkich płaszczyznach działania oraz pozyskanie i utrzymanie najwyższego zaufania ze strony klientów.

„Siejemy, produkujemy i sprzedajemy z pasją” to nasza misja, która jest zgodna z wyznaczonymi priorytetami. Realizujemy ją w oparciu o najwyższe kompetencje oraz rzetelność pracowników i plantatorów, trwałe relacje z klientami oraz działalność w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Südzucker Polska S.A., ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000134177, NIP 747-12-05-797, BDO000009129, kapitał zakładowy: 197 087 493 zł opłacony w całości.