Witaj w serwisie plantatorskim

Kalendarz
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Styczeń

 • Odbiór wysłodków i wapna defekacyjnego
 • Zakiszenie pobranych wysłodków
 • Przekazanie kompletnych, szczegółowo wypełnionych kart plantacji
 • Udział w seminariach i szkoleniach
 • Planowanie zakupów

Luty

 • Udział w seminariach i szkoleniach
 • Przegląd i remonty maszyn rolniczych (siewnika, opryskiwacza, innych)
 • Parafowanie umowy kontraktacyjnej
 • Zaplanowanie zakupu środków ochrony roślin

Marzec

 • Kiedy tylko będzie możliwość wjazdu w pole – wymieszanie z glebą przemarzniętej gorczycy i utworzenie tzw. mulczu
 • Odbiór zamówionych nasion buraka cukrowego
 • Pierwsze zabiegi uprawowe
 • Wykonanie oprysku herbicydem totalnym na plantacjach z mulczem
 • Siew buraków w rejonach, gdzie warunki atmosferyczne na to pozwalają
 • Wprowadzenie pierwszych danych do kart plantacji

Kwiecień

 • Uprawa przedsiewna
 • Siew
 • Kontrola wschodów
 • Zwalczanie chwastów
 • Monitoring i zwalczanie szkodników wczesnych faz rozwojowych
 • Uzupełnienie nawożenia azotem
 • Uzupełnianie danych w kartach plantacji

Maj

 • Zwalczanie chwastów
 • Monitoring i zwalczanie szkodników wczesnych faz rozwojowych
 • Nawożenie mikroelementami oraz borem
 • Uzupełnianie danych w kartach plantacji

Czerwiec

 • Monitoring chorób liści – zwłaszcza chwościka
 • Nawożenie mikroelementami oraz borem
 • Monitoring szkodników późnych faz rozwojowych
 • Zwalczanie chwastów, chorób i szkodników
 • Kontrola stanu posiadanej włókniny do okrywania pryzm
 • Zamówienie nowej włókniny w przypadku zużycia już posiadanej
 • Uzupełnianie danych w kartach plantacji

Lipiec

 • Nawożenie dolistne mikroelementami
 • Monitoring szkodników późnych faz rozwojowych
 • Monitoring chorób korzeni
 • Monitoring chwościka i w przypadku przekroczenia progu szkodliwości wykonanie zabiegu fungicydem
 • Usuwanie ewentualnego zachwaszczenia wtórnego oraz pośpiechów i burakochwastów
 • Uzupełnianie danych w kartach plantacji
 • Ułożenie płodozmianu na następny rok, zaplanowanie powierzchni upraw buraków
 • Pobranie prób gleby z działek zaplanowanych do siewu buraków w następnym sezonie

Sierpień

 • Monitoring chorób liści
 • Monitoring chwościka i w przypadku przekroczenia progu szkodliwości wykonanie zabiegu fungicydem
 • Monitoring szkodników późnych faz rozwojowych
 • Monitoring chorób korzeni
 • Dobór odmian nasion buraka cukrowego i ich zamówienie na następny sezon
 • Rozsiew wapna defekacyjnego
 • Głęboszowanie
 • Uprawki pożniwne
 • Siew gorczycy
 • Uzupełnianie danych w kartach plantacji

Wrzesień

 • Ustalenie z Inspektorem miejsca składowania pryzm oraz harmonogramu odbioru buraków
 • Uzgodnienie z usługodawcami terminu zbioru buraków
 • Zbiór (jeżeli termin odbioru tego wymaga)
 • Przygotowanie stanowiska pod buraki na następny sezon
 • Nawożenie w oparciu o otrzymane wyniki prób glebowych
 • Uzupełnianie danych w kartach plantacji

Październik

 • Zbiór buraków (jeżeli termin odbioru tego wymaga)
 • Odbiór wysłodków i wapna defekacyjnego
 • Zakiszenie pobranych wysłodków
 • Uzupełnianie danych w kartach plantacji

Listopad

 • II dekada listopada zbiór buraków przeznaczonych do przechowalnictwa (w zależności od warunków pogodowych)
 • Uformowanie pryzm i zabezpieczenie ich włókniną
 • Lustracja stanu buraków w pryzmach
 • Odbiór wysłodków i wapna defekacyjnego
 • Zakiszenie pobranych wysłodków
 • Uzupełnianie danych w kartach plantacji

Grudzień

 • Zbiór buraków przeznaczonych do przechowalnictwa
 • Uformowanie pryzm i zabezpieczenie ich włókniną
 • Lustracja stanu buraków w pryzmach
 • Odbiór wysłodków i wapna defekacyjnego
 • Zakiszenie pobranych wysłodków
 • Uzupełnianie danych w kartach plantacji
 • Planowanie następnego sezonu

Aktualności

Najnowsze informacje związane z
uprawą buraka cukrowego

O nas

Jesteśmy międzynarodową firmą
z wieloletnim doświadczeniem w branży