Systemy

Kwestią priorytetową jest dla nas dbanie o bezpieczeństwo i wysoką jakość wytwarzanych wyrobów. Umożliwiają nam to systemy jakości, które wdrożone zostały na podstawie drobiazgowych analiz procesów produkcyjnych, jak i sposobu zarządzania, a wnioski odniesiono do praktycznych działań wykonywanych w naszych cukrowniach i biurach. Przede wszystkim jednak dostosowaliśmy je do potrzeb i głównych celów naszej organizacji, czyli dostarczania bezpiecznych produktów, które spełniają wymagania klientów.

W każdej z naszych cukrowni produkcja odbywa się zgodnie z wytycznymi Dobrych Praktyk Produkcyjnych oraz zasadami higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Przyjęte przez nas standardy zawarte w Codex Alimentarius zostały wdrożone w oparciu o certyfikowany system HACCP. Ponadto wszystkie nasze zakłady produkcyjne, biuro centrali oraz dział handlowy posiadają certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Normy związane z najwyższymi standardami produkcji i usług osiągamy również dzięki wdrożeniu systemów IFS i BRC, a także KOSZER, HALAL oraz EKO na dystrybucję i magazynowanie cukru ekologicznego.

Utrzymanie wszystkich systemów funkcjonujących w Südzucker Polska S.A. na wysokim poziomie, nierozerwalnie związane jest z maksymalnym zaangażowaniem całego personelu. Codziennie pracujemy nad stałym rozwojem naszej firmy, utrzymywaniem standardów jakościowych dla produkowanego cukru, a przede wszystkim nad ciągłym doskonaleniem firmy, co stanowi jedną z podstawowych zasad systemu zarządzania jakością.