Polityka jakości

Stworzona przez Zarząd Südzucker Polska S.A. Polityka Jakości jest najważniejszym dokumentem obowiązującym w firmie. Wyznacza misję oraz strategię związaną z działaniem, rozwojem, doskonaleniem systemów jakości i bezpieczeństwa żywności. Stanowi jednocześnie podstawę do ustanawiania Celów Jakości na kolejne lata.

Polityka Jakości naszej firmy jest powszechnie znana i stosowana przez wszystkich pracowników. Każdego dnia, dbając o jej przestrzeganie, realizujemy strategiczne założenia naszej organizacji, którymi są: produkcja cukru o wysokiej i powtarzalnej jakości oraz odpowiedź na oczekiwania naszych klientów.