Burak cukrowy to ważna roślina w płodozmianie
15.10.2021

Burak cukrowy to ważna roślina w płodozmianie

Już od września Inspektorzy Działu Surowcowego Südzucker Polska S.A., w trakcie organizacji dostaw buraków w bieżącej kampanii surowcowej, rozmawiają z plantatorami na temat uprawy buraków w następnym sezonie agrotechnicznym. Decydując się na pozostawienie lub włączenie do płodozmianu buraka…

Czytaj więcej
Czy szarek komośnik będzie groźny w przyszłym sezonie?
07.10.2021

Czy szarek komośnik będzie groźny w przyszłym sezonie?

Pomimo faktu, że w obecnym sezonie nasilenie szarka komośnika wiosną było zdecydowanie mniejsze i nie przełożyło się na straty spowodowane jego żerowaniem, dalej prowadzony jest jego monitoring. W wykonanych we wrześniu odkrywkach, na głębokości 15 – 30 cm…

Czytaj więcej
Znamy kurs Euro do rozliczenia buraków cukrowych w kampanii 2021/2022
04.10.2021

Znamy kurs Euro do rozliczenia buraków cukrowych w kampanii 2021/2022

Do rozliczenia buraków cukrowych w kampanii 2021/2022 będzie zastosowany kurs euro = 4,5681 PLN (w roku ubiegłym 2020 był to kurs 4,4727 PLN, a w roku 2019 – 4,3531 PLN). Jest to średni kurs z września 2021 roku…

Czytaj więcej
Czym jest materia organiczna?
01.10.2021

Czym jest materia organiczna?

Próchnicę gleby można porównać do klucza, który otwiera potencjał  budowania plonu w uprawie buraka cukrowego i innych roślin uprawnych. Budowanie materii organicznej jest procesem długim, a jego efekty są widoczne  z biegiem lat. Niektóre korzyści mogą…

Czytaj więcej
Wykorzystanie wysłodków buraczanych jako cennej paszy
24.09.2021

Wykorzystanie wysłodków buraczanych jako cennej paszy

Wysłodki buraczane będące produktem ubocznym przemysłu cukrowniczego są wartościowym materiałem paszowym, zwłaszcza dla krów mlecznych. Innowacyjnym sposobem konserwowania i przechowywania prasowanych wysłodków buraczanych jest ich zakiszanie w rękawie foliowym. W tej technologii, świeże wysłodki…

Czytaj więcej
Melioracja jako element kultury agrotechnicznej
17.09.2021

Melioracja jako element kultury agrotechnicznej

W tym roku zaobserwowaliśmy, że wiele plantacji buraka cukrowego było przez długi czas pod wodą. Spowodowało to znaczne straty w obsadzie roślin oraz zachwiało gospodarką wodno-powietrzną – co miało wpływ na prawidłowy przebieg wegetacji. Niewątpliwie, główną  przyczyną były…

Czytaj więcej
Rozpoczęcie kampanii buraczanej 2021/2022 w Südzucker Polska S.A.
10.09.2021

Rozpoczęcie kampanii buraczanej 2021/2022 w Südzucker Polska S.A.

Tegoroczną kampanię rozpoczęła 2 września Cukrownia Cerekiew, do niej  6 września dołączyły Cukrownia Strzelin i Cukrownia Świdnica. W Ropczycach początek skupu i przerób buraków ma nastąpić 1 października. Po wyglądzie wykopanych buraków można wywnioskować, że uzyskane…

Czytaj więcej
Lista odmian nasion buraka cukrowego na sezon 2022/23
08.09.2021

Lista odmian nasion buraka cukrowego na sezon 2022/23

Jesień to dobry czas na wniesienie nawożenia, siew poplonów, przygotowanie stanowisk, złożenie zapotrzebowania na materiał siewny i inne środki do uprawy buraków cukrowych. W dniu 24 sierpnia Komisja Porozumiewawcza przy Südzucker Polska S.A. przedyskutowała wyniki i  zgłosiła…

Czytaj więcej
Oceniono stan maszyn do świadczenia usługi zbioru buraków
02.09.2021

Oceniono stan maszyn do świadczenia usługi zbioru buraków

 2 września w Cerekwi, 6 września w Strzelinie i Świdnicy oraz 1 października w Ropczycach rozpoczniemy przeroby buraków. Przed nami zbiór, który należy dobrze zaplanować. Dobre przygotowanie  kombajnów do zbioru buraków ma wpływ na kształtowanie się końcowego plonu. Zasadniczym…

Czytaj więcej