Środki ochrony roślin

Lista produktów rekomendowanych Plantatorom SZP w 2024 roku

Wykaz preparatów, których stosowanie w przedplonach może spowodować szkodliwe działanie w buraku cukrowym

Aktualne i szczegółowe informacje dotyczące działania następczego herbicydów zastosowanych w przedplonie buraków cukrowych znajdziesz zawsze na etykietach ŚOR.
Wszystkie etykiety dostępne są na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: