Produkty uboczne

W trakcie kolejnych etapów procesu produkcji cukru z buraków cukrowych uzyskuje się także produkty uboczne. Należą do nich: melasa, wysłodki, wapno defekosaturacyjne.

Melasa

Jest to produkt powstały podczas wirowania trzeciej cukrzycy. Melasa jest sprzedawana głównie dla przemysłu drożdżowego i spirytusowego.

Wysłodki

Jest to jednorodny materiał powstały w procesie ekstrakcji i wyżymania krajanki z buraków cukrowych. Najczęściej wykorzystywane są jako pasza dla zwierząt lub jako surowiec do produkcji metanu.

Wapno defekosaturacyjne

Jest to błoto defekacyjne odwodnione przy pomocy pras filtracyjnych w procesie oczyszczania soku buraczanego.
Naszym plantatorom oferujemy dwa produkty uboczne: wysłodki świeże, prasowane oraz wapno defekacyjne