Choroby liści

Choroby liści mogą powodować straty plonu i polaryzacji od 20% do nawet 50%. Koncentracja uprawy buraków sprzyja rozprzestrzenianiu się tych chorób i powoduje coraz większe straty z tego tytułu. Dlatego też tak ważny jest monitoring i szybka reakcja w przypadku wystąpienia objawów.

Chcąc skutecznie przeciwdziałać chorobom oraz skutecznie je zwalczać należy:

  • umieć je rozpoznać (zidentyfikować),
  • znać progi szkodliwości,
  • posiadać wiedzę na temat preparatów, które skutecznie chronią i zwalczają,
  • mieć do dyspozycji specjalistyczny sprzęt pozwalający wykonać zabiegi

Najpopularniejsze choroby liści:

Monitoring plantacji

Bardzo ważnym elementem w walce z chorobami, poza właściwym dobraniem preparatu, jest termin wykonania zabiegu. 
W celu określenia najbardziej prawidłowego terminu oprysku Cukrownie Grupy Südzucker dysponują systemem monitoringu plantacji, polegającym na codziennej lustracji wytypowanych pól. Plantacje są wyznaczone w rejonach szczególnego nasilenia chorób liści. Codzienną ocenę (obserwację) prowadzą zawsze te same osoby.

Przy pierwszych objawach choroby tj. przy przekroczeniu progu szkodliwości na plantacji 1 – 5% (na 100 sprawdzonych liści  1 do 5 są z objawami choroby), zostaje uruchomiona procedura informowania wszystkich plantatorów rejonu o wystąpieniu choroby. Przekazane zostaje jednocześnie zalecenie natychmiastowego wykonania oprysku. Ten 1- 5% próg na 100 losowo zbadanych liściach ma zastosowanie przy lustracjach prowadzonych do 5 sierpnia, natomiast od 6 do 15 sierpnia obowiązuje próg 15%, z kolei od 15 sierpnia do pierwszej dekady września 45%. System takiego monitoringu i skali porażenia ma za zadanie zabezpieczenie zdrowotności plantacji aż do zbioru. 

Procent [%] areału, na którym występuje porażenie chwościkiem – rok 2023

Skala porażenia chwościkiem na monitorowanych plantacjach – rok 2023

Co zabezpieczy plantację przed nadmiernym porażeniem chwościkiem?

Film obrazujący prawidłowy oprysk na chwościka:

Burak cukrowy oprysk fungicydowy

Z perspektywy ekonomicznej brak właściwej ochrony plantacji przed chorobami grzybowymi liści może spowodować:

  • stratę 80% liści,
  • spadek masy korzeni o 30-50%,
  • straty cukru do 20%,
  • zwiększenie źródła infekcji i rozprzestrzenianie się choroby. 
Fot. Przykład plantacji zdrowej i zadbanej.

Fot. Przykład plantacji chorej i zaniedbanej.

Stan monitorowanych plantacji – porażenie chwościkiem – rok 2023