Kodeksy i metodyki

Metodyka integrowanej ochrony roślin – Burak cukrowy
Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kodeks Dobrych Praktyk w Produkcji Buraków Cukrowych
Lublin 2008 red: Małgorzata Bzowska-Bakalarz, Andrzej Bieganowski