Mont Blanc

Mont Blanc  – miedzynarodowy projekt w Grupie Südzucker

Wkraczający we wszystkie dziedziny życia postęp nie omija również rolnictwa.  Branże ściśle związane z tą gałęzią gospodarki poszukują nowoczesnych  rozwiązań, współpracują ze sobą  co  daje efekt synergii w postaci  technologicznych udoskonaleń. Działania te mają na celu podniesienie jakości i zyskowności z produkcji rolnej. Südzucker Polska S.A. jako Producent Cukru dba w szczególności aby, plantatorzy buraka cukrowego dotrzymywali kroku nowym wyzwaniom jakie niesie ze sobą nowoczesne rolnictwo.

W tym celu wiosną  2012 roku we współpracy z grupą rolników zaimplementowaliśmy  międzynarodowy projekt   pod nazwą Mont Blanc, który w swym założeniu miał i ma spowodować, by jak największa grupa naszych plantatorów ze statystycznie  średnimi plonami, dołączyła do grupy najlepszych. Uznaliśmy, że takie przetasowanie jest jak najbardziej możliwe z uwagi na bardzo dobre gleby i sprzyjające warunki klimatyczne, które w połączeniu z coraz bardziej nowoczesnymi technologiami uprawy, doradztwem powinny przynieść efekty.

Na początku drogi na szczyt została wyodrębniona   grupa docelowa  plantatorów ze średnimi plonami do której przyporządkowaliśmy naszych doradców.  Plantatorzy biorący udział w projekcie są  wspierani bezpośrednim doradztwem, szkoleniami jak również pokazami tematycznymi na  tzw. Demofarmach. Te  praktyczne pokazy, cieszą  się dużym zainteresowaniem i przybywa na nie coraz więcej chętnych.

W każdym roku  identyfikowane i precyzowane są  tematy wokół, których  skupiony jest   punkt ciężkości szkoleń.

Tematyka spotkań obejmuje:

  • przygotowanie gleby do siewu,
  • ochronę przed chwastami,
  • zabezpieczenie i zwalczanie chorób, szkodników, 
  • racjonalizacja nawożenia w oparciu o analizy gleby – EUF, 
  • zbiór i przechowalnictwo.

Każdego roku specjaliści z Südzucker zachęcają i przeprowadzają ocenę sprawności technicznej maszyn rolniczych: siewników, opryskiwaczy, kombajnów. Sprzyja to polepszeniu usług  siewu, ochrony, zbioru, a tym samym wzrostowi plonów.    

Co najważniejsze, efektem tych wieloletnich działań w ramach projektu jest wymierny wzrost plonów „średniaków” w stosunku do pozostałych plantatorów.