Wapno defekacyjne

Jest to wartościowy i tani nawóz wapniowy zawierający wiele składników odżywczych. Zawiera ponad 30% tlenku wapnia w formie węglanowej. Zawartość suchej masy wynosi ok. 70%, co pozwala na bezpośrednie rozsiewanie go po polu, bez konieczności wcześniejszego dłuższego składowania. Więcej szczegółów o jego zaletach i optymalnym stosowaniu w nawożeniu gleby w załączonej ulotce >>> przejdź do ulotki. Wapno defekacyjne jest bardzo chętnie kupowane przez plantatorów ze względu na jego walory nawozowe. Cała produkcja Südzucker Polska jest sprzedawana wyłącznie plantatorom współpracującym z firmą.

CukrowniaKontakt
Cerekiew077  480 26 15
Ropczyce017  222 90 62
Strzelin071  392 77 60
Świdnica074  858 32 79

Proces produkcji mleka wapiennego i  wapna defekacyjnego:

Do oczyszczania  soku surowego z buraków cukrowych stosuje się mleko wapienne  Ca(OH)2 , gaz saturacyjny CO2  oraz  odpowiednie wysokie temperatury.

Mleko wapienne i gaz saturacyjny otrzymuje się poprzez wypalenie kamienia wapiennego (CaCO3) w piecu wapiennym w wysokiej temperaturze, a następnie poprzez gaszenie powstałego wapna palonego (CaO) przy udziale tzw. wysłodów.

1. Proces produkcji mleka wapiennego

Patrz schemat poniżej:

2. Oczyszczanie soku mlekiem wapiennym i dwutlenkiem węgla

W etapie dalszych procesów, a przede wszystkim saturacji i filtracji następują kolejne przekształcenia osadów:

Wytrącenie części dodanego wcześniej mleka wapiennego w postaci stałego węglanu wapnia (CaCO3) przy udziale CO2   powoduje  zaadsorbowanie na jego powierzchni jak największej liczby niecukrów.

W soku tworzy się drobnokrystaliczna zawiesina, która jest doskonałym pochłaniaczem dla niecukrów

Wraz z powstającym osadem usuwa się znaczną część wytrąconych w defekacji: białek, pektyn, soli wapniowych i substancji barwnych

Następnie sok poddaje się filtracji , która  ma na celu usunięcie z soku osadów wytrąconych w procesie defekacji i saturacji poprzez zatrzymywanie ich na filtrach lub dekantatorach.

Zawiesiny po filtracji nazywa się gęstwami których część jest zawracana do procesu oczyszczania soku, pozostałość odwadnia się na filtrach oraz prasach filtracyjnych otrzymując tzw. błoto defeko-saturacyjne. Odwodnione na prasach błoto defeko-saturacyjne do poziomu ok. 70 % suchej masy stanowi doskonałe wapno o właściwościach nawozowych, które stosowane jest w rolnictwie jako nawóz wapniowy do poprawy jakości gleb (odczynu).