Próby na masę i polaryzację

Zestawienie wyników prób na masę i polaryzację w układzie wielolecia

Masa korzeni (g/szt.)

Polaryzacja (%)

Wyliczony plon buraków (t/ha)

Biologiczny plon cukru (t/ha)