Tematyka, lokalizacja, metodyka

Rozwój gospodarczy zawsze wymuszał i wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań, po to by dobrze funkcjonować i być konkurencyjnym. Również produkcja rolna podlega zasadom ekonomii, a właściwe doradztwo ma ten efekt ekonomiczny wzmacniać.

Doświadczenia i wdrożenia prowadzone przez Südzucker Polska S.A. są elementem wsparcia i pogłębienia wiedzy na temat uprawy buraków. Uzyskane wyniki są źródłem wiedzy, którą dzielimy się z naszymi plantatorami. Rocznie siejemy i zbieramy około 2000 poletek doświadczalnych, które są zlokalizowane w kilkunastu miejscach, rejonu działania SZP. Od samego początku naszej działalności ciągle poszerzamy zakres badań. Pierwsze doświadczenia w roku 2000 obejmowały tylko trzy tematy. Obecnie prace doświadczalne obejmują 10 tematów i rok rocznie są poszerzane i modyfikowane.

Rozwój działalności doświadczalnej w latach

Tematyka  doświadczeń prowadzonych w 2024 r.

  • Odmianowe – test 26 odmian
  • Odmianowe z nasionami tolerancyjnymi na nematody – test 12 odmian
  • Fungicydowe – test 12 programów ochrony fungicydowej
  • Fungicydowe z odmianami o trzech poziomach odporności – test 3 odmian z trzema poziomami odporności na chwościka w połączeniu z czterema wariantami ochrony fungicydowej
  • Technik uprawy – test 4 wariantów
  • Herbicydowe –  test 8 wariantów ochrony
  • Z przechowalnictwem – test 3 wariantów
  • Nawozowe z nawożeniem mikroelementami – test 7 wariantów
  • Nawozowe z  nawożeniem mineralnym NPK – test 10 wariantów
  • Kolekcja 25 odmian z listy rekomendowanej 2024

Lokalizacja i tematyka doświadczeń w 2024 r.

Metodyka prowadzonych doświadczeń

Wszystkie badania wykonywane są w oparciu o rozbudowany system prowadzenia doświadczeń ścisłych. Polega on na testowaniu odmian, zapraw lub innych środków na niewielkich poletkach o powierzchni około 9 m2 w kilku powtórzeniach (3 do 4). 

Dla poszczególnych tematów wygląda to następująco:

Odmianowe

Na przestrzeni ostatnich lat firmy nasienne wprowadzają na rynek coraz więcej nowych odmian. Głównym celem doświadczeń odmianowych jest znalezienie najlepszych materiałów charakteryzujących się wysokimi parametrami plonów i jakości. 
Odmiany testowane są na poletkach trzyrzędowych o długości 6,5 m w czterech powtórzeniach. W prowadzonych doświadczeniach badamy: polową zdolność wschodów po 21 i 28 dniach od siewu, występowanie pośpiechów, zdrowotność korzeni, zdrowotność liści, plony, zawartość cukru i zawartość melasotworów.

Odmianowe z materiałami tolerancyjnymi na nematody

Głównym celem tych doświadczeń jest przetestowanie odmian charakteryzujących się tolerancją na mątwika burakowego w warunkach jego występowania oraz znalezienie najlepszych materiałów charakteryzujących się wysokimi parametrami plonów i jakości. Odmiany testowane są na poletkach trzyrzędowych o długości 6,5 m w czterech powtórzeniach. W prowadzonych doświadczeniach badamy: liczebność populacji mątwika w glebie, polową zdolność wschodów po 21 i 28 dniach od siewu, występowanie pośpiechów, zdrowotność korzeni, zdrowotność liści, plony, zawartość cukru i zawartość melasotworów.

Fungicydowe

Chwościk jest chorobą, która skutecznie może obniżyć plony i jakość produkowanego surowca. Na rynku znajduje się kilkanaście preparatów, które ułatwiają walkę z chorobą. Niestety pojawiają się odporności.
Celem doświadczenia jest przetestowanie różnych programów ochrony fungicydowej opartych na kilku zabiegach (w zależności od rozwoju choroby 1 do 3), określenie ich skuteczności oraz wpływu na:  zdrowotność liści, plony i jakość buraków. 
Doświadczenie jest prowadzone na poletkach sześciorzędowych o długości 6,5 m. Pierwszy zabieg wykonuje się w chwili wystąpienia pierwszych objawów choroby, kolejne w zależności od rozwoju nasilenia się chwościka. Po każdej aplikacji przeprowadzona jest ocena zdrowotności liści. Po zbiorze określamy plony, zawartość cukru i zawartość melasotworów.

Fungicydowe z odmianami o trzech poziomach odporności

W poszukiwaniu nowych rozwiązań  w temacie zwalczania chwościka, który w ostatnich latach, bardzo mocno występuje na naszych plantacjach, prowadzone jest doświadczenie fungicydowe z trzema odmianami, o różnym stopniu odporności na chwościka. Doświadczenie jest prowadzone na poletkach sześciorzędowych o długości 6,5 m. Każda odmiana chroniona jest w następujący sposób: wariant kontrolny bez zabiegu, wariant z jednym zabiegiem, wariant z dwoma oraz trzema zabiegami. Na doświadczeniu  wykonywane są oceny porażenia liści po każdej aplikacji fungicydu. Po zbiorze określamy:  końcową skuteczność działania wykonanych zabiegów, koszty, plony, zawartość cukru i zawartość melasotworów.

Techniki uprawy

Uprawa buraków w mulcz jest metodą, którą możemy zabezpieczyć plantacje przed erozją wodną i wietrzną, zmniejszyć emisyjność CO2, prawidłowo wpisywać się w rolnictwo regeneracyjne. Dzięki tej metodzie również możemy skutecznie obniżać koszty uprawy buraków poprzez wyeliminowanie kosztownego zabiegu, którym jest orka. 
Celem doświadczenia jest przetestowanie czterech  wariantów uprawy i określenie ich wpływu na koszty, polową zdolność wschodów, zdrowotność korzeni, plonowanie i jakość produkowanego surowca. Doświadczenie prowadzone jest w systemie łanowym. Na powierzchni łanu po wschodach buraków wytyczane są losowo poletka ścisłe (trzy rzędy o długości 6,5 m w trzech powtórzeniach), na których prowadzone są obserwacje. Po zbiorze określamy plony, zawartość cukru i zawartość melasotworów.

Herbicydowe

Ochrona herbicydowa stanowi kluczowy filar w uprawie buraków, który ma wpływ na koszty, wielkość osiąganych plonów i jakość uzyskanego surowca. W doświadczeniu tym ocenie podlegać będzie 8 kombinacji ich skuteczność w zwalczaniu chwastów, koszty oraz wpływ na plonowanie i jakość korzeni w porównaniu do kontroli bez zwalczania chwastów. Prowadzone jest ono na dwunastorzędowych poletkach o długości 20 m.

Z przechowalnictwem

Prawidłowe zabezpieczenie pryzm buraczanych przeznaczonych do przerobu w miesiącach zimowych, jest kluczowym elementem utrzymania odpowiedniej jakości przechowywanego surowca. W celu zabezpieczenia buraków przed szkodliwym oddziaływaniem warunków atmosferycznych związanych z zimowymi spadkami temperatur, pryzmy należy okryć specjalnymi włókninami. Celem doświadczenia jest przetestowanie dwóch wariantów okrycia w stosunku do wariantu nieokrytego.

Nawozowe z nawożeniem mikroelementami

Mikroelementy są bardzo ważnymi składnikami odpowiadającymi za prawidłowy wzrost, plonowanie i jakość produkowanych buraków. Celem doświadczenia jest przetestowanie kilku wariantów nawożenia mikroelementami  i określenie ich wpływu na zdrowotność liści, koszty, plonowanie i jakość korzeni. Doświadczenie jest prowadzone na poletkach sześciorzędowych o długości 6,5 m.

Nawozowe z nawożeniem mineralnym NPK

Właściwe nawożenie, oparte o wcześniej wykonane analizy, daje możliwość pełniejszego wykorzystania przez buraki cukrowe swojego potencjału plonotwórczego. Aplikacja nawozów pod konkretne zapotrzebowanie to także wymierne rezultaty ekonomiczne w uprawie. W doświadczeniu tym testowane będzie dziewięć różnych poziomów nawożenia NPK: 100%, 80%, 50% wynikających z zalecenia nawozowego w stosunku do wariantu kontrolnego – brak nawożenia. Prowadzone jest ono na poletkach o powierzchni 100m2.

Kolekcja odmian z listy rekomendowanej 2024

Wybór odmian do obsiewu plantacji, oparty jest na wynikach doświadczeń odmianowych prowadzonych przez Dział Doświadczeń SZP i COBORU. Dla lepszej i pełniejszej oceny oraz porównania odmian nasion buraka cukrowego oferowanych plantatorom, założona zostanie kolekcja odmian w jednej lokalizacji, w układzie łanowym. Celem doświadczenia będzie ocena obsady, zdrowotności korzeni i liści, plonowania i jakości surowca.