Bioróżnorodność

Działalność rolnicza jest bardzo ściśle związana z bioróżnorodnością. Utrzymanie i wspieranie biologicznej różnorodności jest istotnym zadaniem, które możemy i powinniśmy wspomóc. Wiele mogą tutaj  wnieść mieszanki roślin kwitnących, które stanowią bezpieczne  środowisko życia dla owadów, są miejscem wylęgu i kryjówką dla zwierząt polnych, tworzą korzystny mikroklimat dla gatunków pożytecznych jak biedronki, dźdźownice, pszczoły, trzmiele, motyle.      

Projekt Kwitnące Pola w uprawie buraków cukrowych 

W roku 2016  w 15 lokalizacjach wystartował projekt pod nazwą: Kwitnące pola, który włączony został w  działania mające na celu zrównoważony rozwój lokalnych społeczności.  Jego  ideą było i jest zachowanie równowagi ekosystemu, tak by społeczność  wiejska mogła pokazać, że może prowadzić produkcję przemysłową w zgodzie ze środowiskiem naturalnym nie szkodząc ekosystemowi.  

Kwitnące pola to: 

 • wsparcie i poprawa wizerunku rolnictwa 
 • wiązanie wolnego azotu znajdującego się w glebie 
 • przyczynianie się do powstawania próchnicy w glebie z masy roślin i korzeni 
 • wsparcie życia glebowego i poprawa struktury gleby

Komponenty mieszanki  wybrane  do projektu zostały zestawione w ten sposób, aby różne terminy kwitnienia umożliwily jak najdłuższy okres  kwitnienia pola. W mieszance znalazły się m.in:

 • groszek ozdobny
 • nagietki
 • słonecznik
 • facelia
 • koniczyna żółta
 • koniczyna polna
 • len
 • koniczyna perska
 • maki polne
 • koniczyna karmazynowa 

Jak zasiać mieszankę kwiatiową ? 

Termin siewu: początek  maja, gdy temperatura gleby osiągnie ok. 8°C 

Norma wysiewu: 35 kg /ha

Lokalizacja poletka: obrzeże pola, miejsce po byłej pryzmie, w sąsiedztwie drogi 

Przygotowanie gleby do siewu

 • Tak jak pod siew buraków (agregat uprawowy)
 • Nie nawozić, nie stosować SOR, powierzchnię zasiewu utrzymywać mechanicznie wolną od chwastów
 • Nasiona należy siać rzutowo przy bezwietrznej pogodzie, stosując siew w dwóch kierunkach (połowę dawki nasion w jednym kierunku, a drugą prostopadle do niego)
 • Po wysianiu  należy zakryć nasiona  poprzez bronowanie i w przypadku suszy zalecane jest wałowanie

 Optimalne warunki: lekkie opady po siewie