Wysłodki

Wysłodki buraczane oferujemy jako cenną paszę dla zwierząt w formie świeżej  prasowanej, o zawartości suchej masy powyżej 20%.

Od kilku lat wspólnie z firmą BAG Polska Sp. z o.o. szeroko propagujemy wśród hodowców wysłodki prasowane do zakiszania w rękawy foliowe. Jest to doskonała technologia gwarantująca produkcję wysokiej jakości paszy w postaci kiszonki bez strat. Wszystkie nasze cukrownie zapewniają wysłodki prasowane o zawartości powyżej 20% s.m.

Plantatorzy buraków składają zapotrzebowanie na należne wysłodki prasowane w formie deklaracji ilościowej przy zawieraniu corocznych umów kontraktacyjnych na uprawę buraków cukrowych. Określają wówczas również ilość wysłodków prasowanych, jaką planują zapakować w rękawy foliowe. Wielkość zapotrzebowania w ramach należnych przez plantatorów wysłodków musi się bilansować z ilością buraków zakontraktowaną oraz odstawioną do cukrowni. Natomiast ilości wysłodków  prasowanych nie zagospodarowane w pełni przez plantatorów w ramach należnych  zgłoszone ww. deklaracji ilościowej są zagospodarowywane przez poszczególne Zakłady Produkcyjne „Cukrownie „ w ramach posiadanych możliwości tj. poprzez przerobienie ich we własnej biogazowni na metan lub sprzedaż.