Siew

„Jaki siew – taki zbiór” – to zasada, którą znają wszyscy rolnicy uprawiający buraki cukrowe.
Precyzyjny siew w optymalnym terminie, sprawnym i prawidłowo wyregulowanym siewnikiem, w odpowiednio uprawioną glebę gwarantuje uzyskanie  szybkich i wyrównanych wschodów. Te zaś przekładają się w rezultacie na obsadę, która jest ważnym elementem w uzyskiwaniu wysokich plonów.

Prawidłowy siew  decyduje o obsadzie

Jednym z elementów decydujących o wysokości i jakości plonu jest odpowiednia obsada. Idealna obsada wynosi od 85 000 do
95 000 roślin na hektarze. Aby ją uzyskać należy wysiać minimum 1,25 j.s./ha nasion, pod warunkiem prawidłowego przygotowania stanowiska i uzyskania polowej zdolności wschodów powyżej 75%. Normę wysiewu 1,25 j.s./ha uzyskamy w przypadku gęstości siewu co 18 cm i rozstawy rzędów 45 cm.

Zasady prawidłowego siewu:

  • Sprawny siewnik – warunkiem precyzyjnego siewu jest odpowiedni stan siewnika oraz jego precyzyjna regulacja. Należy pamiętać o stanie redlic, które trzeba zaostrzyć po obsianiu ok. 50-60 ha.
  • Bardzo ważnym elementem jest sprawdzenie stanu technicznego elementów ruchomych (luzy na tulejkach, stan łańcuchów, szczelność układów pneumatycznych), które decydują o precyzji siewu.
  • Regulacja siewnika – w celu uzyskania szybkich, wyrównanych wschodów i optymalnej obsady należy odpowiednio wyregulować gęstość i głębokość siewu. Rozstaw międzyrzędzi należy ustawić na 45 cm, a gęstość siewu na 18 cm. Przy takim ustawieniu siewnika wysiewane jest około 125 tys. sztuk nasion na 1ha. Ta liczba gwarantuje uzyskanie optymalnej obsady.
  • Głębokość siewu – buraki należy siać zawsze tak głęboko jak to jest potrzebne, a zarazem tak płytko jak to jest możliwe. Trzeba pamiętać, że nasiona należy wysiać tak, aby zostały umieszczone w warstwie zapewniającej dobre podsiąkanie wody kapilarnej. Muszą także być dobrze dogniecione do tej warstwy i w odpowiedni sposób przykryte uprawioną glebą. Umieszczenie nasion zbyt głęboko spowoduje opóźnienie wschodów ze względu na grubą warstwę gleby znajdującą się nad nasionami, natomiast siew zbyt płytki jest przyczyną braku podsiąkania i problemów z kiełkowaniem nasion.
  • Optymalny termin siewu – buraki należy siać tak wcześnie jak tylko jest to możliwe. Jeżeli warunki wilgotnościowe gleby pozwalają na prawidłową uprawę i siew nie należy zwlekać. Każdy dzień opóźnienia powoduje straty wilgoci i skrócenie okresu wegetacji, co wpływa na obniżenie plonów.
  • Siejąc należy utrzymywać odpowiednią prędkość – zbyt szybkie poruszanie się siewnika powoduje niedokładne rozmieszczenie nasion i straty w obsadzie.

Siew buraków w mulcz

Coraz częściej spotykanym, a zarazem polecanym w Grupie Südzucker sposobem siewu jest siew w mulcz z gorczycy i resztek pożniwnych. Ten system wymaga specjalnego sposobu przygotowania pola i wiąże się ze stosowaniem siewników wyposażonych w kroje talerzowe. Umieszczone przed redlicą mają za zadanie przecinać słomę lub resztki gorczycy, w zależności od sposobu przygotowania mulczu.

Fot. Specjalny siewnik przystosowany do siewu w mulcz wyposażony w kroje talerzowe
Fot. Siew w mulcz z gorczycy
Fot. Buraki posiane w mulcz