Aktualności

15/03/2013

Kurs Euro do rozliczenia buraków w kampanii 2013/14.

Do rozliczenia ceny minimalnej buraków cukrowych w kampanii 2013/14 będzie zastosowany kurs 4,2371 PLN/EUR, jest to średni kurs z miesiąca września 2013 r. ustalony przez Europejski Bank Centralny (zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1913/2006).