Aktualności

19/05/2020

Azot pogłównie, czy warto nawozić?

W uprawie buraków cukrowych azot odgrywa ważną rolę – wpływa nie tylko na wysokość plonu, ale i na jego jakość. Prawidłowa strategia nawożenia powinna być oparta o aktualną analizę gleby. Warto ograniczyć stosowanie nawożenia azotem do niezbędnego minimum.

Jak pokazują liczne badania i doświadczenia, zbyt wysokie dawki azotu nie są skorelowanie ze wzrostem plonu cukru. Przy planowaniu dawki stosowanej pogłównie trzeba wziąć pod uwagę już zastosowane przedsiewne nawożenie azotem. Pogłównie powinno się zastosować dawkę do 50 kg N/ha. Łącznie nie zaleca się przekraczać  ilości 100 – 120 kg N/ha w czystym składniku. Pamiętajmy, iż stopień wykorzystania azotu jest uzależniony od: struktury gleby, jej odczynu, niedoborów innych składników, a także przebiegu pogody (susza).

Większość plantacji jest w fazie 2-3 par liści właściwych – to najlepszy czas dla tych, którzy uzupełniają dawkę azotu. Opóźnienie zastosowania nawozu będzie skutkować wytworzeniem nadmiernej biomasy liści, co negatywnie wpłynie na masę i jakość surowca. Nadmiar azotu powoduje zwiększenie azotu alfa-aminowego, który jest składnikiem melasotwórczym. W okresie przechowalnictwa rosną straty w pryzmach, wzrasta temperatura wewnątrz pryzmy i intensywność oddychania surowca. Pogłównie należy stosować nawozy zawierające azot w formie azotanowej. Nawóz należy rozsiewać gdy rośliny są suche, aby uniknąć oparzenia liści.  

Szczegółowych informacji na temat roli i dawek azotu, terminów stosowania, udzielają nasi Doradcy .