Aktualności

21/09/2022

Burak cukrowy to ważna roślina w płodozmianie

Już od tygodnia nasi Doradcy rozmawiają z plantatorami na temat kontraktacji buraków w następnym sezonie oraz planują tegoroczną kampanię. 20 września 2022 Komisja Porozumiewawcza przeprowadziła rozmowy z dziewięcioma firmami nasiennym i uzgodniła ceny odmian z listy rekomendowanej. O szczegółach ustaleń co do skupu buraków w tym sezonie oraz kontraktacji i zamawiania nasion dowiecie się podczas rozmowy z Inspektorami. Co ważne decydując się na kontraktację buraka cukrowego należy mieć na uwadze jak ważną jest on rośliną nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także agrotechnicznych. Zmniejszenie nadwyżek cukru na rynku światowym i europejskim, zawirowania związane z wojną w Ukrainie przełożyły się na wzrost cen cukru, w związku z tym plantatorzy mogą uzyskać większe przychody za sprzedany surowiec. Ma to szczególne znaczenie teraz, gdy tak drastycznie rosną ceny energii, materiałów czy środków produkcji.

Burak cukrowy w aspekcie agrotechnicznym jest rośliną, która bardzo dobrze przygotowuje glebę do uprawy kolejnej rośliny w płodozmianie. Dzięki obszernemu i głębokiemu systemowi korzeniowemu dobrze spulchnia i rozluźnia glebę – tak bardzo eksploatowaną przez coraz cięższe maszyny rolnicze. Jest też rośliną, która po swoim zbiorze pozostawia wraz z przyoranymi liśćmi dużo składników odżywczych. Należy ten fakt docenić szczególnie obecnie, gdy ceny nawozów tak bardzo wzrosły.

Pozostawione po zbiorze liście buraka cukrowego w suchej masie mogą zawierać nawet: 2,5% azotu, 0,45% fosforu, 3,2% potasu, 1,5% wapnia, 0,8% magnezu i 0,14% sodu. Przy założeniu, że sucha masa stanowi około 15% masy liści burak cukrowy na jednym hektarze pozostawia po sobie ok: 135 kg azotu, 25 kg fosforu, 170 kg potasu, 80 kg wapnia, 40 kg magnezu, 8 kg sodu.

To między innymi dlatego rośliny uprawiane po buraku cukrowym tak wysoko plonują i można ograniczyć nawożenie mineralne. Dodatkowo każdy plantator uprawiający buraki cukrowe ma możliwość zakupu cennego nawozu jakim jest wapno defekacyjne, zawierające w swoim składzie poza wapniem takie pierwiastki jak fosfor, potas, magnez czy siarkę. Ponadto sytuacja na rynku pasz i biogazowni sprawia, że ceny za wysłodki rosną, co również pozytywnie wpływa na dochodowość.  Pamiętajmy o tych wszystkich zaletach układając płodozmian na kolejny sezon.