Aktualności

23/07/2009

Co ciekawego dzieje się na plantacjach?

Pierwszą cześć sezonu wegetacyjnego mamy już za sobą. Plantacje buraków mają dobrą obsadę co przy właściwym przebiegu pogody i zdrowotności może dawać gwarancję na dobry wynik.

Należy jednak nadal bacznie kontrolować stan plantacji. Wchodzimy w okres chorób liści (Chwościk, Brunatna plamistość), które skutecznie mogą ograniczyć plonowanie a które należy bezwzględnie zwalczać. Mogą pojawić się szkodniki liści i korzeni (Piętnówki, Rolnice) które powinniśmy eliminować stosując insektycydy. Poważne zagrożenie stanowi wtórne zachwaszczenie które należy usunąć. Chwasty przecież konkurują z burakiem o wodę, składniki pokarmowe, roznoszą choroby czy wreszcie generują straty przy zbiorze i przechowalnictwie. Kolejnym problemem być może występującym z mniejszym nasileniem ale rok rocznie są burakochwasty i pośpiechy. Te formy buraka należy bezwzględnie usunąć z plantacji aby nie wydały nasion i nie zachwaściły na przyszłość stanowisk. Warto również już pomyśleć jak dobrze zaplanować termin kopania buraków aby czas ich przechowywania był jak najkrótszy.

 
Niezwalczony chwościk to strata polaryzacji do 4% i masy do 40%.


Niezwalczone szkodniki liści i korzeni (Błyszczka, Rolnice) to wtórne źródło infekcji i strata plonu i jakości

 
Zachwaszczenie wtórne to problemy ze zbiorem i przechowalnictwem