Aktualności

26/03/2010

Co należy wiedzieć planując walkę z chwastami?

Czas siewu buraków jest okresem, w którym powinniśmy zaplanować ochronę przed chwastami. Wszyscy pamiętamy wiosnę roku ubiegłego (chłodną i suchą), gdzie wiele gospodarstw miało problem z wyrównanymi wschodami i zachwaszczeniem.

Planując zwalczanie chwastów pamiętajmy, że bardzo istotnym jest pierwszy zabieg, od niego wiele zależy. Często nie mamy jeszcze wschodów buraków a chwasty już wschodzą.
Dla bezpieczeństwa, jeśli jest wystarczająca ilość wilgoci w glebie wskazane jest zastosowanie oprysku przedwschodowego w zredukowanej dawce a następnie prowadzenie oprysków powschodowych.
Herbicydy doglebowe przy dobrym uwilgotnieniu gleby i właściwej temperaturze pomogą zniszczyć uciążliwe chwasty (rumiany, rdesty) oraz dadzą czas na podjęcie działań związanych z opryskiem pogłównym. W ubiegłym roku na 20% plantacji wykonano opryski przedsiewne, jednak ze względu na uwarunkowania pogodowe (sucho, zimno) nie wszędzie dały spodziewane efekty.
W zakładce Chwasty znajdziecie Państwo informacje związane z tą tematyką.
Dodatkowo Lista Rekomendowanych Preparatów, Dystrybutorzy ŚOR oraz Nasi Doradcy służą instruktarzem i pomocą.

Wyciągajmy wnioski z przeszłości i uczmy się na błędach – Powodzenia.


Wschody buraków i chwastów.


Wschody buraków i chwastów.


Co może nas spotkać jeśli spóźnimy pierwszy zabieg?