Aktualności

20/04/2022

Co należy wiedzieć planując zwalczanie chwastów?

Ubiegłoroczna i tegoroczna wiosna zapisze się w pamięci chłodami, a to może wpłynąć na problem z wyrównanymi wschodami i zachwaszczeniem. Przystępując do walki z chwastami należy pamiętać o uwzględnieniu obowiązujących zasad integrowanej ochrony roślin. Planując zwalczanie chwastów pamiętajmy, że bardzo istotny jest pierwszy zabieg – od niego wiele zależy. Tylko skuteczna i terminowa ochrona już od pierwszych dni wegetacji może zagwarantować czystość plantacji aż do zbioru. Często nie ma jeszcze wschodów buraków, a chwasty różnych gatunków już wschodzą.
Dla bezpieczeństwa, jeśli jest wystarczająca ilość wilgoci w glebie i właściwa temperatura, wskazane jest zastosowanie oprysku przedwschodowego (metamitron, lenacyl) w zredukowanej dawce. Substancje te pomogą zniszczyć lub ograniczyć występowanie uciążliwych chwastów (rumiany,rdesty), a następnie zalecane jest prowadzenie oprysków powschodowych z zastosowaniem takich substancji jak etomufesat, fenmedifam, dimetanamid, metamitron, lenacyl, chinomerak, triflusulfuron metylowy z dodatkiem adiuwantów. Poza herbicydami bardzo ważna jest jakość wody, dysze, sprawność opryskiwacza, warunki pogodowe przed, w trakcie i po zabiegu. Nie wykonujemy zabiegów przed i tuż po przymrozkach. W przypadku pytań nasi Doradcy służą pomocą.
Wyciągajmy wnioski z przeszłości i uczmy się na błędach – powodzenia!