Aktualności

16/04/2021

Co należy wiedzieć planując zwalczanie chwastów?

Czas siewu buraków jest okresem, w którym powinniśmy zaplanować ochronę przed chwastami. Wszyscy pamiętamy wiosnę roku ubiegłego (chłodną i suchą), gdzie w wielu gospodarstwach był problem na plantacjach z wyrównanymi wschodami i zachwaszczeniem. Przystępując do walki z chwastami należy pamiętać o uwzględnieniu obowiązujących zasad integrowanej ochrony roślin. Planując zwalczanie chwastów pamiętajmy, że bardzo istotny jest pierwszy zabieg, od niego wiele zależy. Tylko skuteczna i terminowa ochrona, już od pierwszych dni wegetacji, może zagwarantować czystość plantacji aż do zbioru. Często nie ma jeszcze wschodów buraków, a chwasty różnych gatunków już wschodzą.
Dla bezpieczeństwa, jeśli jest wystarczająca ilość wilgoci w glebie i właściwa temperatura, wskazane jest zastosowanie oprysku przedwschodowego (metamitron, lenacyl) w zredukowanej dawce. Substancje  te  pomogą zniszczyć lub ograniczyć występowanie  uciążliwych chwastów (rumiany, rdesty), a następnie  zalecane jest prowadzenie oprysków powschodowych z zastosowaniem takich substancji jak: etomufesat, fenmedifam, dimetanamid, metamitron, lenacyl, chinomerak, triflusulfuron metylowy z dodatkiem adiuwantów. Poza herbicydami bardzo ważna jest jakość wody, dysze, sprawność opryskiwacza, warunki pogodowe przed w trakcie i po zabiegu.
Wyciągajmy wnioski z przeszłości i uczmy się na błędach – Powodzenia!