Aktualności

05/07/2019

Co nowego w lokalizacjach ,,kwitnące pola”?

Różnorodność biologiczna jest jednym z darów przyrody. Do utrzymania warunków życia społeczeństw i stworzenia im szansy rozwoju, bioróżnorodność jest tak samo potrzebna, jak woda i powietrze. Bioróżnorodność jest pojęciem wyrażającym pełny dynamizm żywej przyrody.

Już od kilku lat w każdym rejonie działania Südzucker Polska, w sąsiedztwie plantacji buraków cukrowych, obsiewane są małe, kilkuarowe obszary pól, mieszaniną nasion kwiatów kwitnących takich jak: groszek ozdobny, nagietki, facelia, żółta koniczyna, polna koniczyna, len, mak polny, słoneczniki. Lokalizacje te nazywamy „kwitnące pola”. W trakcie kwitnienia poletka te są idealnym siedliskiem dla pszczół miodnych, trzmieli, motyli, dżdżownic, ptaków oraz innych zwierząt polnych. Głównym założeniem, jakie nam przyświeca przy zakładaniu takich parceli, jest zachowanie równowagi ekosystemu oraz pokazanie społeczeństwu jak ogromne jest bogactwo gatunków owadów i zwierząt żyjących w pobliżu i współgrających z uprawą buraków cukrowych. Więcej informacji pod linkiem: https://www.suedzucker.pl/pl/plantatorzy/kwitnace-pola-2019,451.htm