Aktualności

14/05/2015

Co powinniśmy wiedzieć o mszycach?

Jednym z najgroźniejszych szkodników buraka cukrowego żerujących na naziemnych częściach rośliny jest mszyca trzmielinowo – burakowa. Obecnie trwają naloty i są zauważalne już pierwsze kolonie.

Przyczyny pojawienia się

Mszyca rozwija się w warunkach ciepłej i suchej wiosny. Monitoring nad tym szkodnikiem należy prowadzić od fazy 2  pary liści właściwych aż do końca lipca. Pluskwiak ten atakuje plantacje osłabione przez inne agrofagi, nieracjonalnie nawożone, szczególnie przenawożone azotem.

Objawy

Oprócz uszkodzeń liści (przeważanie sercowych) w postaci zdeformowań, zawijania się do wewnątrz oraz pokrycia lepką spadzią, mszyce przenoszą chorobę wirusową: żółtaczkę buraka. Liście porażone żółtaczką maja charakterystyczny żółty kolor i przy zgniataniu trzeszczą.

Zwalczanie

Warto pamiętać, że insektycydy zawierające substancję aktywną z grupy pyretroidów nie zwalczają mszyc w formie kolonijnej tylko uskrzydlonej, w początkowej fazie nalotu (Decis Mega 50 EW, Proteus 110 OD). Populację tego szkodnika może ograniczyć występowanie wrogów naturalnych (np. biedronek, chrząszczy z grupy biegaczowatych). Ponadto mszyca jest wrażliwa na wysokie temperatury.

Kolonia czarnych mszyc na spodniej stronie liścia