Aktualności

01/07/2010

Co warto wiedzieć i zrobić ?

Miesiąc czerwiec kończy pierwsze półrocze roku i pierwszą cześć sezonu agrotechnicznego. Plantacje buraków mają bardzo dobrą obsadę, są prawidłowo odżywione, co przy dobrej zdrowotności może dawać nadzieje na dobry plon i jakość.

Lipiec to miesiąc, w którym na pewno rozpoczną się choroby liści. Pierwsze oznaki brunatnej plamistości i chwościka już zostały zaobserwowane. Rozpoczęliśmy monitoring a jego rezultaty co tydzień możecie Państwo obserwować na mapce rejonu. Pamiętajmy, że niezwalczone w terminie choroby liści to koniec marzeń o dochodzie.
Drugie półrocze to dobry moment do zastosowania nawożenia dolistnego borem i innymi mikroelementami. Przypominamy że wykonane analizy gleb wskazują na konieczność zastosowania na większości stanowisk aż 2 kg B/ha.
Zwalczajmy szkodniki drugiej części sezonu (rolnice, piętnówki) bo osłabiają rośliny a ich uszkodzenia otwierają drogę dla chorób liści i korzeni.
Jeśli na plantacji pojawią się burakochwasty lub pośpiechy należy je bezwzględnie usunąć aby nie dopuścić do osypania nasion.
Bądźmy czujni aby z tak wielkim trudem zbudowany bardzo dobry stan plantacji nie został zaprzepaszczony.


Niezwalczony chwościk to strata polaryzacji o 4% i masy o 40%. Szczegóły kiedy, jak i czym zwalczać są zawarte w broszurze choroby liści.