Aktualności

24/04/2014

Co warto wiedzieć planując przesiew buraków

Jak co roku wiosenna pogoda to czynnik istotnie wpływający na podstawowe parametry sezonu agrotechnicznego – wschody, obsadę, decyzję o ewentualnym przesiewie plantacji. Ostatnie dni to lokalnie obfite opady deszczu, gradu oraz uszkodzenia i zniszczenia plantacji buraków. Takie warunki zawsze powodują nerwowość i niepewność, co będzie dalej, czy pozostawić czy przesiać?

Co podpowiada wieloletnia praktyka i wyniki doświadczeń?
   • Główna zasada przy decydowaniu się na ewentualny przesiew buraków mówi, że jeżeli obsada roślin na plantacji wynosi powyżej 45 tys./ha to przesiew jest nieuzasadniony.
   • Druga informuje, że każdy przesiew to dodatkowe koszty rzędu ok. 1000 zł/ha i niepewność jak ukształtuje się pogoda po przesiewie.
   • Trzecia z kolei przelicza straty plonu i jakości wynikające z opóźnienia siewu buraków w odniesieniu do terminu optymalnego (1,2% plonu cukru na dobę mniej w przypadku siewów koniec kwietnia początek maja).
Widzimy, że przesiew to ostateczność, dodatkowe koszty i brak gwarancji, że osiągniemy pożądany efekt. Nieuzasadnione opóźnianie siewów to również straty plonu i jakości.
Bierzmy te argumenty pod uwagę a plan ewentualnych działań konsultujmy ze służbą surowcową SZP.

Zastoiska wody, słaba struktura, zaskorupienie, zgorzel

 Zgorzel siewek spowodowana zaskorupieniem

 Buraki zasiane w mulcz bardzo dobrze znoszą anomalie pogodowe