Aktualności

07/05/2009

Co warto wiedzieć, rozważając możliwość przesiewu plantacji?

Pogoda roku 2009 niestety nas nie rozpieszcza i punktuje błędy w przygotowaniu gleby do siewu buraków. Kto opóźnił siew lub zbyt głęboko uprawił i przesuszył glebę ma problemy ze wschodami. Czy ta praktyczna lekcja była potrzebna?

Dodatkowo są rejony, w których na skutek dużych opadów deszczu na początku kwietnia doszło do zaskorupienia gleby i wykonano już bądź rozważany jest przesiew.
Podstawowa zasada przy decydowaniu się na przesiew buraków mówi, że jeżeli obsada roślin na plantacji wynosi powyżej 45 tys./ha to przesiew jest nieuzasadniony.
Druga zasada wynikająca z obserwacji i doświadczeń pokazuje, że każdy dzień opóźnienia siewu do początku kwietnia powoduje stratę na plonie 0,2%, każdy dzień do końca kwietnia to już 0,6% zaś w maju aż 1,2% straty plonu.
Jak z tego wynika przesiew to ostateczność, dodatkowe koszty i brak gwarancji, że osiagniemy pożądany efekt .
Bierzmy te argumenty pod uwagę a plan działań konsultujmy ze służbą surowcową (Zakładka Doradcy).


Fot. Zdjęcie przedstawiające błędy  w siewie – zbyt głęboka uprawa i problemy z kiełkowaniem


Fot. Dobrze przygotowana gleba do siewu.