Aktualności

09/09/2015

Czas na międzyplony i planowanie stanowisk

Na przełomie sierpnia i września na polach, gdzie w roku 2016 będą buraki, plantatorzy Grupy Südzucker Polska, wykonują jesienne prace związane z nawożeniem, w oparciu o wykonane wcześniej analizy gleby oraz przygotowują glebę do siewu w technologiach mulczowych z zastosowaniem poplonów ścierniskowych

W bieżącym roku plantatorzy Südzucker Polska oprócz gorczycy, facelii mają do dyspozycji mieszankę TerraLife – BetaMaxx. Ta mieszanka ma specjalnie dopasowany zestaw 8 roślin o różnym poziomie penetracji gleby i już po raz drugi gości na naszych polach.

Dodatkowo Dział Doświadczeń prowadzi doświadczenia, w których testuje cztery warianty uprawy:

Wysiane międzyplony, na polach pod buraki, są obecnie w średniej kondycji z uwagi na niedobory wilgoci. Właściwa mieszanka, dobrze zasiana, to naturalny głębosz, ochrona przed erozją spowodowaną czynnikami atmosferycznymi i wzbogacenie gleby w materię organiczną. 

Jak pokazują doświadczenia eliminowanie orki powoduje, że do dyspozycji roślin pozostaje więcej wody, co okazało się bardzo ważne i korzystne szczególnie w tym roku.

Mieszanka TerraLife – BetaMaxx

Mieszanka TerraLife – BetaMaxx