Aktualności

09/05/2019

Czas na nawożenie pogłówne azotem

Pierwsza i druga dekada maja to dobry czas na nawożenie pogłówne azotem na plantacjach, gdzie buraki osiągnęły fazę czterech liści właściwych. Buraki dobrze zaopatrzone w azot szybko wytwarzają dużą powierzchnię liści, co sprzyja zakryciu międzyrzędzi i wykorzystaniu promieni słonecznych do procesu fotosyntezy w czasie najdłuższych dni.

Przy ustalaniu dawki azotu stosowanej pogłównie bierze się pod uwagę przede wszystkim wielkość dawki zastosowanej przed siewem. Pogłównie powinno się zastosować dawkę do 50 kg N/ha. Łącznie nie powinna jednak przekroczyć ilości 100 – 120 kg N/ha w czystym składniku. Zbyt intensywne nawożenie azotem obniża zawartość cukru w korzeniach, zwiększa koszty, zanieczyszcza wody gruntowe. Nadmiar azotu stymuluje wzrost liści oraz nagromadzenie azotu alfa-aminowego, który jest składnikiem melasotwórczym. Pogłównie należy stosować nawozy zawierające azot w formie azotanowej. Aby nie spowodować oparzenia liści buraków, nawóz należy rozsiewać, gdy rośliny są suche. Szczegółowych informacji na temat roli dawek azotu, terminów stosowania, udzielają nasi Doradcy .