Aktualności

25/06/2012

Czas rozpocząć monitoring chorób liści.

Buraki zamknęły międzyrzędzia a zdrowe liście przy udziale wody, słońca i składników odżywczych kształtują obecnie masę i polaryzację. Jeśli zabezpieczyliśmy potrzeby pokarmowe, zwalczyliśmy chwasty i zabezpieczymy zdrowotność liści aż do zbioru możemy oczekiwać wysokich plonów i jakości.

Przychodzi czas na poważne zagrożenie, z którym w różny sposób radziliśmy sobie w latach poprzednich. Chwościk buraka to groźna choroba liści, która niezwalczana lub nieprawidłowo zwalczana może zabrać 2 – 4% polaryzacji i 30-40% plonu. Pojawia się niespodziewanie w warunkach wysokiego uwilgotnienia i wysokich temperatur. W ciągu kilku dni po ciepłym deszczu zarodniki rozpoczynają proces niszczenia blaszki liściowej. Od 25 czerwca rozpoczęliśmy w Südzucker Polska monitoring tej choroby w całym naszym rejonie, na wybranych plantacjach. Aktualne wyniki monitoringu będzie można obserwować na naszej stronie internetowej w zakładce Monitoring chwościka.
Dodatkowe informacje na temat profilaktyki i zwalczania zawarte są w ulotce . Jeśli masz wątpliwości lub pytania pomocą służą nasi Doradcy.
Z Chwościkiem można wygrać pod warunkiem zastosowania we właściwym czasie odpowiedniego fungicydu. Spóźnienie oprysku o 1 dzień (szczególnie pierwszego) zmniejsza jego skuteczność o 5%.

 

Początek infekcji (nieliczne plamki na blaszce liściowej). Bezwzględnie konieczny oprysk.

Końcowy efekt braku reakcji. Pozostaje tylko liczenie strat.