Aktualności

15/03/2021

Czy już rozpocząć siew buraków?

Dobre wschody to połowa sukcesu w uzyskaniu wysokich plonów. Jednak, aby wschody i obsada były dobre musi być spełnione kilka warunków.

Gleba powinna mieć odpowiednią strukturę, uwilgotnienie, temperaturę. Prognozy pogody na czas po siewie w miarę optymistyczne, nie przewidujące drastycznych spadków temperatur i obfitych opadów.

W czasie siewów temperatura mierzona na głębokości 10 cm powinna wynosić co najmniej 5oC. Zbyt zimna gleba wydłuża okres wschodów, co sprzyja porażeniu siewek przez patogeny i utrudnia uzyskanie właściwej obsady. Optymalna głębokość uprawy przedsiewnej i siewu to 2-3 cm. W zależności od uwilgotnienia gleby i spodziewanej pogody, siew można nieco spłycić lub pogłębić. Nasiona muszą zostać odpowiednio dociśnięte i przykryte, tak, żeby warunki do kiełkowania były jak najlepsze. Bardzo istotne jest śledzenie prognoz pogody. Intensywne opady deszczu połączone z głębokim siewem i zbytnim rozpyleniem gleby mogą spowodować silne zaskorupienie. Przymrozki występujące w czasie wschodów mogą uszkodzić siewki i spowodować  zwiększenie ilości pośpiechów.