Aktualności

10/08/2023

Czy obfite opady deszczu pomagają plantacjom buraka?

W ostatnim czasie – szczególnie na terenie Śląska, w niektórych miejscach odnotowaliśmy bardzo duże opady deszczu przekraczające 60 – 80 litrów/m2. Opadom często towarzyszyły silne podmuchy wiatru, a nawet  grad. Taka aura powoduje, iż w zagłębieniach terenu, na polach nie tylko buraków cukrowych, zaczęła zalegać woda. Aby ograniczyć szkody postarajmy się jak najszybciej spuścić wodę z zastoin na polach wykonując ręcznie odpływy do pobliskich rowów. Dłuższe zaleganie wody w uprawach może spowodować pojawienie się procesów gnilnych. Występująca obecnie duża wilgotność powietrza, w połączeniu z wysokimi temperaturami w nocy, może sprzyjać szybszemu rozwojowi chwościka. Dlatego konieczna jest dokładna lustracja plantacji i ewentualne wykonanie zabiegów. Uszkodzenia gradowe należy jak najszybciej zabezpieczyć wykonując zabiegi fungicydowe z dodatkiem miedzi i adiuwanta. Przez otwarte rany liści patogen bardzo szybko może wniknąć w głąb roślin. Ostatnie dynamiczne zmiany pogody sprawiają, że coraz większą uwagę powinniśmy zwracać na drożność drenów i rowów melioracyjnych. Tam gdzie są sprawne problemy z podtopieniami i zastoiskami są dużo mniejsze.