Aktualności

27/03/2017

Czy to dobry czas na glifosat?

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie Plantatorów Südzucker Polska siewem buraków w mulcz. W tej technologii przygotowania gleby i siewu jest miejsce na skuteczny herbicyd, zwalczający wszystkie chwasty zawierający glifosat. Jesteśmy w okresie, w którym można rozważyć zastosowanie tego skutecznego i niedrogiego zabiegu.

Pamiętajmy jednak o podstawowych zasadach związanych z zastosowaniem tego herbicydu przy uprawie buraków:

  1. Glifosat skutecznie niszczy chwasty jeśli zabieg wykonujemy w temperaturze powyżej 5 – 8˚C
  2. Planując zabieg śledźmy prognozę pogody (po zabiegu nie powinno być przymrozków).
  3. Chwasty, które chcemy zwalczyć, powinny mieć widoczne, wykształcone części zielone liści.
  4. Woda do oprysku powinna być miękka z adiuwantem (siarczan amonu) w dawce ok. 150 l wody/ha.
  5. Oprysk wykonujemy najpóźniej 7-9  dni przed wykonaniem uprawy przedsiewnej lub max. do 4 dni po siewie buraków.

W przypadku pytań lub wątpliwości nasi Doradcy służą pomocą. 

Prawidłowo wykonany zabieg glifosatem i kolejne skuteczne zabiegi, zabezpieczają plantację przed zachwaszczeniem.