Aktualności

25/03/2011

Czy to dobry czas na glifosat?

W ostatnich dwóch latach wzrasta zainteresowanie Plantatorów Südzucker Polska siewem buraków w mulcz. W tej technologii przygotowania gleby i siewu jest miejsce na skuteczny herbicyd zwalczający wszystkie chwasty zawierający glifosat. Jesteśmy w okresie, w którym można rozważyć zastosowanie tego skutecznego i niedrogiego zabiegu.

Pamiętajmy jednak o podstawowych zasadach związanych z zastosowaniem tego herbicydu przy uprawie buraków:
1. Glifosat skutecznie niszczy chwasty jeśli zabieg wykonujemy w temperaturze powyżej 5˚C i zaraz po zabiegu nie wystąpią przymrozki.
2. Chwasty, które chcemy zwalczyć powinny mieć widoczne, wykształcone części zielone liści.
3. Woda powinna być miękka z adiuwantem (siarczan amonu) w dawce ok. 150 l wody/ha.
4. Oprysk wykonujemy najpóźniej 7-9  dni przed wykonaniem uprawy przedsiewnej lub max. do 4 dni po siewie buraków.

W przypadku pytań lub wątpliwości nasi Doradcy są do dyspozycji.

Prawidłowo wykonany zabieg glifosatem daje czystość plantacji zasianej w mulcz.