Aktualności

26/08/2020

Czy warto zainwestować w odmiany tolerancyjne na nematody?

Coraz częściej na plantacjach buraków cukrowych obserwujemy występowanie mątwika. Charakterystycznym objawem występowania mątwika w glebie jest placowe więdnięcie roślin, które jest widoczne w warunkach prawidłowego uwilgotnienia gleby, przy silnym nasłonecznieniu, w porze przedpołudniowej, zanim dochodzi do ogólnego zjawiska więdnięcia całej plantacji.

Mątwik uszkadza system korzeniowy powodując trudności w transporcie wody i mniejszą wydajnością fotosyntezy, co skutkuje obniżeniem potencjału plonowania. Prowadzone doświadczenia odmianowe w warunkach występowania mątwika wykazują wyższe plonowanie odmian tolerancyjnych o ok. 25 % w stosunku do odmian standardowych, a w warunkach braku mątwika, z uwagi na ich nową genetykę, często ,,wyprzedzają” odmiany standardowe. Na liście rekomendowanej 2021 mamy osiem odmian tolerancyjnych na nematody warto skorzystać z tej propozycji. O szczegóły prosimy pytać Doradców.