Aktualności

26/02/2024

Czy zastoiska wodne oznaczają konieczność regeneracji gleby?

Obecnie na polach jest tak dużo wody, że rowy melioracyjne są pełne, a w niektórych miejscach powstają zastoiska o niespotykanej dotąd wielkości. Często stanowią one zwiastun problemów sięgających w głąb gleby. Powstawaniu zastoisk sprzyja co najmniej kilka czynników – w tym niekoniecznie zależnych od rolnika. Do czynników na które rolnik ma wpływ możemy zaliczyć: podeszwę płużną oraz nadmierne zagęszczenie w warstwie uprawnej. Pamiętajmy, że za strukturę gleby w znacznym stopniu odpowiada próchnica oraz odczyn. Gleby bogate w próchnicę stabilizują jej strukturę, potrafią magazynować wodę co jest bardzo ważne w okresach suszy.

Gleba nasiąknięta wodą, zagęszczona, posiada bardzo mało powietrza. Może się tak zdarzyć, że pole w takim stanie zostanie do wiosny, bez możliwości jej uprawy. Z taką glebą nic nie da się zrobić. Trzeba czekać, aby była na tyle wilgotna żeby dało się wjechać z jakimkolwiek zabiegiem. Uprawa poprawia strukturę gleby, ale w warunkach dużego uwilgotnienia można łatwo ją zniszczyć. Każde użycie narzędzi może doprowadzić do powstania zagęszczenia, którego nie przerosną korzenie, a także nie będzie podsiąkania wody.

Działania, które możemy wykonać na polach jeszcze nie obsianych albo po żniwach, a mające na celu regenerację gleby to :

Podsumowując – po bardzo opóźnionych, trudnych zbiorach kukurydzy i mokrych wykopkach buraków, wiosną przywrócenie dobrej struktury gleby będzie trudne lub niemożliwe. Glebę bardzo mokrą i zagęszczoną będzie można zgłęboszować dopiero po żniwach lub zbiorach innej uprawy.