Aktualności

14/01/2019

Doświadczenia z przechowalnictwem 2018/2019 – zakończone

Warunkiem właściwego przechowania buraków cukrowych w pryzmach, przeznaczonych do późnego przerobu, jest ich właściwe okrycie włókniną, zabezpieczającą przed mrozem i stratami masy oraz ubytkiem cukru w korzeniach.

W dniach 19 i 20 listopada 2018 roku w Zakrzowie – rejon cukrowni Ropczyce i Długomiłowice – rejon cukrowni Cerekiew, założono dwa doświadczenia z przechowalnictwem buraków.
W doświadczeniach przetestowane zostały trzy warianty:
• kontrolny – brak okrycia,
• okrycie włókniną Toptex 130
• okrycie włókniną Agrimpex puszysta 110

Celem doświadczenia było określenie wpływu okrycia na stan buraków, straty masy i jakość oraz stabilizację temperatur w pryzmie.
Doświadczenia zostały zakończone w dniach:
• 31 grudnia 2018 roku w Zakrzowie
• 09 stycznia 2019 roku w Długomiłowicach

Likwidacja doświadczenia z przechowalnictwem

W trakcie prowadzenia doświadczenia w Zakrzowie odnotowane zostały znaczne spadki temperatur, minimalna temperatura odnotowana 1 grudnia 2018 wyniosła -130C.

 Wyniki pomiarów temperatur w pryzmie Zakrzów.

W Długomiłowicach minimalna temperatura -90C wystąpiła 6 stycznia 2019.

 Wyniki pomiarów temperatur w pryzmie Długomiłowice.

Wyniki pomiarów temperatur pokazują wpływ zastosowanego okrycia na stabilizację temperatur w pryzmach buraczanych. Wyraźnie widać różnicę w wartości średnich temperatur pomiędzy wariantami: bez okrycia i z zastosowanym okryciem włókninami Toptex i Agrimpex.

Spadki temperatur podczas prowadzenia doświadczeń spowodowały degradacje przechowywanych korzeni w wariancie bez okrycia.

 Porównania:  wariant bez okrycia – buraki okryte włókniną.

Degradacja nieokrytych buraków przez 40, 50 dni przechowywania spowodowała wzrost strat cukru. W przypadku obydwu doświadczeń strata cukru z areału1 ha przy zakładanym plonie 70 t wyniosła 1 t cukru/ha.

Wyniki Zakrzów:

Okres przechowywania40 dni
Średni plon korzeni70 t/ha
Zastosowane okrycie – kontrolaWłókniny: Toptex 130 i Agrimpex 110
Strata wynikająca z braku okrycia360 g cukru/dobę/1t buraków
Strata cukru z 1 ha25 kg cukru/dobę
Strata za okres 40 dni przechowalnictwa1 t cukru/40 dni

Wyniki Długomiłowice:

Okres przechowywania50 dni
Zastosowane okrycie – kontrolaWłókniny: Toptex 130 i Agrimpex 110
Średni plon korzeni70 t/ha
Strata wynikająca z braku okrycia304 g cukru/dobę/1t buraków
Strata cukru z 1 ha21 kg cukru/dobę
Strata za okres 50 dni przechowalnictwa1 t cukru/50 dni

Wyniki pokazują, że zasadnym jest stosowanie okrycia włókniną w dłuższym okresie przechowywania buraków od listopada do końca kampanii, kiedy buraki narażone są na jesienne i zimowe spadki temperatur. Włóknina zabezpiecza buraki przed gwałtownymi spadkami temperatur w wyniku przymrozków oraz nie dopuszcza do nadmiernego nagrzewania się pryzmy w ciepłe i słoneczne dni (biały materiał skutecznie odbija promieniowanie). Zabezpieczenie takie tworzy swego rodzaju termos, stabilizujący temperaturę w pryzmie. Należy podkreślić, że właściwe zabezpieczenie i częste monitorowanie stanu okryć pryzm buraczanych przez cały okres składowania, powoduje iż surowiec ten jest wysokiej jakości do ostatnich dni kampanii.