Aktualności

26/06/2020

Duże opady nie sprzyjają szarkowi komośnikowi

Wysoka ilość opadów w maju i czerwcu może negatywnie wpłynąć na namnożenie się groźnego szkodnika szarka komośnika.

Samice, po żerowaniu na siewkach buraka, weszły do gleby i na głębokości ok. 20-30 cm złożyły jaja. Miejsca złożenia jaj to charakterystyczne kopce – jeśli zrobimy odkrywki w tych miejscach, to możemy zobaczyć je z bliska.

Lokalnie w maju i czerwcu w rejonach żerowania szarka spadło ponad 200mm opadów. Taka ilość wody mogła zatopić i zniszczyć jaja i larwy. Czyżby przyszły sezon był wolny od tego szkodnika? Będziemy temat monitorować. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć obrazujących ten proces.