Aktualności

13/09/2018

Formowanie i usytuowanie pryzm buraków

Kampania 2018/19 rozpoczęła się już w większości cukrowni w Polsce. Warto przypomnieć o jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezproblemowy odbiór surowca w systemie pole-cukrownia.

Tym istotnym elementem jest prawidłowe złożenie i uformowanie pryzmy buraczanej. Cechy właściwie złożonej pryzmy to:
– lokalizacja na skraju pola przy drodze utwardzonej,
– możliwość odbioru w każdych warunkach pogodowych,
– zwarta, o wyrównanej powierzchni,
– możliwość prawidłowego okrycia włókniną.
Miejsce pod pryzmę buraczaną powinno być wyrównane, wolne od kolein. Pryzmę należy ulokować równolegle do utwardzonej drogi. Przy wąskich drogach można ulokować pryzmę tylko przy możliwości bezawaryjnego przejazdu i zawracania, przy drogach publicznych tylko po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia od właściciela drogi. Ważne jest też zachowanie odpowiedniej odległości pryzmy od drogi (1-2 m). Buraków nie wolno składować na zakrętach dróg jak również obok drzew, słupów energetycznych. Przestrzeń manewrowa przed czołem pryzmy powinna wynosić ok. 12-15 m. Więcej informacji na temat zbioru i lokalizacji pryzm znajduje się: https://www.suedzucker.pl/pl/plantatorzy/informacje-ogolne-na-temat-zbioru,110.htm