Aktualności

01/12/2020

Gorczyca mątwikobójcza – cenny międzyplon

Jednym z największych problemów w uprawie buraka cukrowego jest występowanie mątwika burakowego, który jest wyjątkowo trudny do zwalczania.

Pomimo alternatywnego rozwiązania jakim jest dostęp do nasion nowej genetyki  (Doświadczenia),  cechujących się podwyższoną tolerancją na tego pasożyta, warto zalecać plantatorom uprawę w międzyplonie ścierniskowym gorczycy mątwikobójczej, która w sprzyjających warunkach przy długim okresie wegetacji może w naturalny sposób przyczynić się do redukcji cyst nicieni w glebie. Warto pamiętać, że siejąc gorczycę mątwikobójczą poprawiamy strukturę gleby i stosunki wodno-powietrzne, wprowadzamy też do gleby materię organiczną, która zwiększa jej żyzność. Stosowanie gorczycy białej jako międzyplonu pozwala właściwie przygotować stanowisko do siewu buraków na wiosnę poprzez efektywne hamowanie rozwoju chwastów, ochronę gleby przed działaniem erozji wietrznej i wodnej, a dbając o kulturę gleby przyczyniamy się do uzyskania wysokich plonów przy dobrej jakości korzeni buraka cukrowego. Z początkiem pierwszych przymrozków kończy się wegetacja gorczycy.