Aktualności

08/01/2014

Integrowana Ochrona Roślin – nie taki diabeł straszny !

Według art. 14 dyrektywy 2009/128/WE[3] oraz rozporządzenia nr 1107/2009 od dnia 01 stycznia 2014 zaczynają obowiązywać zasady stosowania integrowanej ochrony roślin.

Dla wielu rolników kwestia integrowanej ochrony roślin nie jest niczym nowym, bo oni od dawna te zasady stosowali w praktyce. Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, dający pierwszeństwo metodom niechemicznym, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

W skrócie podajemy jej najważniejsze założenia.

1. Biologiczne, fizyczne oraz niechemiczne metody zwalczania chwastów należy przedkładać nad chemiczne. Czyli zanim zastosujemy ochronę chemiczną upewnijmy się, że inna (niechemiczna) metoda nie będzie równie skuteczna/opłacalna.

2. Zapobieganie patogenom poprzez:

Więcej informacji dotyczących tej tematyki znajdziecie Państwo na stronach: