Aktualności

29/08/2023

Jak bilansować nawożenie?

Trwają przygotowania stanowisk po uprawę buraka cukrowego w 2024 roku. Potrzeby pokarmowe tej rośliny (jak i wielu innych) dla uzyskania wysokiego plonu są niestety duże.

Planując nawożenie pamiętajmy, że nasze pola nie są jałowe co wyraźnie pokazują wyniki analiz metodą EUF i zalecenia jak nawozić.

Dla przypomnienia pocięta równomiernie rozrzucona słoma pozostawia na hektarze ok. 30 kg azotu, 80 kg potasu, 15 kg fosforu i wiele mikroelementów. Dawka 40 ton obornika na hektar wprowadza ok.: 170 kg azotu, 240 kg potasu, 100 kg fosforu plus mikroelementy. Natomiast dawka 5 ton wapna defekacyjnego na hektar wnosi ok.: 1 500 kg wapnia, 75 kg fosforu, 70 kg magnezu, 50 kg siarki, 40 kg potasu. Pamiętajmy, że w przypadku słomy, obornika i wapna wykorzystanie tych składników w pierwszym roku po zastosowaniu kształtuje się na poziomie od 40-60%. Warto więc planując uprawę buraków i innych roślin dobrze wykorzystać potencjał stanowiska i wszystkie elementy bilansować (słoma, resztki pożniwne, międzyplon, nawozy organiczne, wapno).

Więcej informacji na temat nawożenia i innych elementów agrotechniki uzyskacie Państwo kontaktując się z naszymi Doradcami.